WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens - algemeen

De Egyptische beschaving

Niet alleen was Egypte ťťn van de eerste oude beschavingen, maar de Egyptische was ook de langst voortbestaande beschaving. Dit had veel te maken met de ligging van het land. Ingeklemd tussen twee woestijnen kon het land zich in het vruchtbare dal van de Nijl ontwikkelen zonder invloeden van buitenaf. De beschaving gedijde in een groene, vruchtbare strook van slechts drie tot 22 kilometer breed, zich van de eerste cataract in de Nijl te Aswan noordwaarts uitstrekkend tot aan de brede delta, 1100 kilometer verderop, waar de rivier uitmondt in de Middellandse Zee. De jaarlijks terugkerende overstroming van de rivier verleende het bestaan niet alleen regelmaat, maar voorzag de langs de oevers gelegen akkers ook van donkerbruin, vruchtbaar slib. De oude naam van Egypte, Kemet, het woord voor 'zwart land', verwijst hiernaar.
De Egyptenaren - waarschijnlijk nooit meer dan vijf miljoen zielen tellend - werden een groot deel van hun geschiedenis geleid door half-goddelijke heersers. Zo talrijk waren de opeenvolgende koningen, ofwel farao's, dat van sommigen alleen nog de naam wordt herinnerd, terwijl hun monumenten reeds lang zijn verdwenen. Wanneer historici het over Egypte hebben, dan spreken ze vaak over koningsgeslachten of dynastieŽn. Daarboven staat een indeling in rijken, lange tijdperken van Egyptische grootheid, en van minder voorspoedige tussenperioden waarin het land werd geplaagd door politieke onlusten of door vreemde invallers. De laatste neergang zette zich in nadat Egypte in dertig voor Christus was veroverd door keizer Augustus en het land een Romeinse provincie werd. Langzaam werden de voortbrengselen van de trotse beschaving door het zand verzwolgen. Spoedig ging zelfs de gesproken taal verloren.
Gedurende eeuwen daarna bleef Egypte een cultuur die geen stem had. Vanaf de Griekse en de Romeinse tijd tot aan de negentiende eeuw werden reizigers gefascineerd door de monumenten die boven de eindeloze zandduinen uitstaken, maar niemand kon de mysterieuze inscripties daarop ontcijferen. In 1798 bracht de veldtocht van Napoleon heel wat nieuwe schatten aan het licht, waarvan de belangrijkste de Steen van Rosetta was, waarvan de parallel lopende inscripties in hiŽrogliefen, Demotisch (een cursieve vorm van het Egyptische schrift), en Grieks de sleutel leverden tot de oude tekens.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer