WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Dier - algemeen

De stervende Middellandse Zee

Vakantiegangers die net een bad in de Middellandse Zee hebben genomen, vinden het vast niet leuk om te horen dat ze in de grootste beerput van de wereld hebben gezwommen. Helaas is dat tegenwoordig wel het geval. De Middellandse Zee, eens beroemd om haar helder blauwe water, is de laatste jaren onrustbarend vervuild. Deze fatale vervuiling moeten we volledig toeschrijven aan de onnadenkendheid en het gebrek aan een vooruitziende blik van de mens. Het rioolwater van meer dan honderd steden wordt er praktisch ongezuiverd ingepompt. Fabrieken ver landinwaarts lozen hun giftig afvalwater in de rivieren, die tenslotte uitmonden in de Middellandse Zee. Jarenlang hebben tankers zonder bezwaar hun resten ruwe olie erin geloosd. De enige weg waarlangs vers water uit de Atlantische Oceaan de Middellandse Zee kan binnenstromen, is de Straat van Gibraltar. Maar deze is te nauw voor een goede doorstroming. Men heeft vastgesteld dat het ongeveer honderd jaar duurt voordat al het water van de Middellandse Zee vervangen is door water uit de Atlantische Oceaan. En zo kan de vervuiling van de Middellandse Zee de dood betekenen voor al het leven dat erin voorkomt.
Eenzelfde soort van vernietiging vindt plaats aan de kusten van de Middellandse Zee, maar die is al veel langer aan de gang. Ontbossing, afgrazing en de stedengroei hebben allemaal hun tol geŽist. Waar het land eens bedekt was met altijd groene bossen, vinden we nu alleen nog maar struikgewas. De Fransen noemen dat struikgewas de 'maquis'. De maquis wordt hier en daar onderbroken door merkwaardige landschappen als de bergen van Almeria, die precies lijken op de brokkelige stompjes van rotte tanden. Met het verdwijnen van het boslandschap zijn tegelijkertijd de oorspronkelijke bewoners terug gedrongen of uitgeroeid. Het is nog maar tweeduizend jaar geleden dat leeuwen heel gewoon waren in deze streek. Alles wat er nu nog is overgebleven van de sierlijke katachtigen zijn enkele lynxen en wilde katten.
Enkele dieren die er in het wild leven, zijn Afrikaans van oorsprong. Zo bevolken Turkse apen of magots de parken en tuinen van Gibraltar. Het gewone Afrikaanse stekelvarken vindt men nog hier en daar in ItaliŽ, hoewel het niet zeker is dat deze twee soorten van nature in Europa voorkwamen. Mogelijk zijn ze in vroegere tijden door de mens ingevoerd.
Het damhert dat eens in deze streek voorkwam, is zo goed als verdwenen. In de Noordeuropese bossen, waar het damhert door de Romeinen werd ingevoerd, komt het echter nog algemeen voor. Een ander dier dat over heel Europa te vinden is, maar met uitsterving wordt bedreigd in zijn geboorteland, Corsica en SardiniŽ, is het wilde schaap, of de moeflon. De moeflon houdt zich bij voorkeur op in de maquis van deze eilanden, waar hij in kleine kudden leeft. Zo'n moeflonkudde wordt meestal geleid door een ooi in plaats van door een ram. Zelfs het gewone konijn, waarvan men aanneemt dat het oorspronkelijk uit Spanje afkomstig is, treft men nu meer in Noord-Europa aan dan in z'n thuisland. Ook bruine beren kwamen ooit overal in grote aantallen voor, maar de enkele die nu nog voorkomen, zijn beperkt tot de PyreneeŽn, de bergen van Spaans GaliciŽ en de Balkan.
Dan hebben we de monniksrob nog op de gevarenlijst staan. Dit is een tamelijk groot soort van zeehond, waarvan de mannetjes soms bijna twee en een halve meter lang kunnen worden. Eens kon men deze dieren op veel plaatsen in de Middellandse Zee zien rondspartelen, vooral in de Adriatische Zee en om de Griekse eilanden. Gelukkig is de vogelstand in het Middellandse-Zeegebied nog redelijk goed en ook veel reptielen vinden er een prettige woonplaats. Onder hen is een kleine hagedis, die gekko wordt genoemd. Het is een luidruchtig wezentje dat met zijn klauwtjes en zuignapjes langs het plafond kan wandelen. Dan leeft er nog een kameleonsoort (zie foto), die net als alle kameleons met een lange tong insecten vangt.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer