WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Dier - algemeen

De taiga als toevluchtsoord

Vele dieren van de taiga wonen daar niet omdat ze direct of indirect van de naaldbomen afhankelijk zouden zijn, maar om de beschutting en bescherming die ze er vinden. Zo overwintert het rendier er, omdat hij daar beschut is tegen de ijzige winden op de toendra. En de wolf, die eigenlijk het open veld verkiest boven de bossen en nog enkele eeuwen geleden in Europa rondzwierf, is zo meedogenloos door de mens achtervolgd, dat hij zich alleen nog kan handhaven in woeste, afgelegen streken als de taiga en de toendra. Eerst nu begint de mens tot in het inzicht te komen dat de wolf een uiterst nuttige rol speelt in de natuur, door het opruimen van de zwakke en ongezonde dieren onder de planteneters.
De eland, de grootste hertensoort, is een voorbeeld van een dier dat zich niet met de naaldbomen uit de taiga voedt. Hij leeft in de zomer van de welige plantengroei in en bij de rivieren en de talloze meren, waarbij zijn lange poten nuttig zijn, omdat hij daardoor ver het water in kan lopen. Maar in de winter moet hij zich tevreden stellen met de schaarse onderbegroeiing en zelfs met de bast van jonge naaldbomen. De eland heeft, net als het rendier, gespleten hoeven, waardoor hij 's zomers op moerassig terrein en in de winter op de sneeuw verbazend snel en beweeglijk is.
De sneeuwhaas, die een wit winterkleed heeft, voedt zich ook met de onderbegroeiing. Hij is het voornaamste prooidier van de lynx, een grote kat met gepluimde oren en een klein staartje, die zeer fel van aard is. De lynx komt voor op de Noordamerikaanse taiga en in de zuidelijker, gemengde bossen van AziŽ.
Een ander groot roofdier van de moerassige wouden van de taiga is de bruine beer. Evenals de meeste andere beren is hij omnivoor, dat wil zeggen zowel planteneter als vleeseter. Hij houdt van vogels en kleine zoogdieren, vis, eieren, bessen en andere vruchten, wortels, al naar het seizoen en wat hij te pakken kan krijgen. In de zomer vormt de bruine beer in zijn lichaam een voorraad vet, waarop hij de hele winter teert, slapend in een hol. Een echte winterslaap mogen we dat niet noemen, want de lichaamstemperatuur en de hartslag van de bruine beer verminderen er nauwelijks bij.
De veelvraat komt ook geregeld van de toendra naar de taiga. Hij doet zijn naam eer aan. Bovendien is hij zo woest en fel, dat zelfs wolven en beren liever een buitgemaakte prooi aan hem afstaan dan er met hem om te vechten. Soms bewaart de veelvraat een deel van een kadaver in de sneeuw, na zijn prooi met een hoogst onaangenaam ruikende geurstof uit speciale klieren te hebben behandeld. Andere roofdieren blijven dan wel bij hem uit de buurt.
Enkele diersoorten, die meer thuishoren in de loofbossen in het zuiden, zijn door de jagende mens naar de taiga verdreven, zoals het edelhert, de ree (zie foto) en het muskushert. En verder het wilde zwijn en de al bijna uitgeroeide Siberische tijger, de grootste tijgersoort.
Verder worden de naaldwouden nog bewoond door vele roofvogels, zoals de Lapland-uil en de ransuil, die tijdens de nacht op kleine knaagdiertjes en vogels jagen. Overdag worden die achterna gezeten door haviken, slechtvalken en smellekens, een kleine valkensoort, terwijl boven de talrijke meren visarenden (zie foto) te vinden zijn.
Waar in het zuiden de naaldwouden overgaan in loofbossen en het water in de meren wat warmer wordt, komen nog allerlei watervogels voor, zoals de lepelaar. In en bij die meren huist ook de bever. Zowel in Amerika als in Europa en AziŽ is ook op de bever, vooral in de afgelopen eeuw, genadeloos gejaagd om zijn pels. Nu wordt hij beschermd, maar helaas zijn er nog droevig weinig. In tegenstelling tot zijn Amerikaanse verwant, de Amerikaanse bever, die altijd een dam in een riviertje bouwt en een woning in het ontstane stuwmeertje, bewoont de bever van Europa en AziŽ meestal in de oever gegraven holen. Het bouwen van dammen doet hij zelden. Dit is een mooi voorbeeld van  het verschijnsel dat de taiga van Amerika en die van Europa en AziŽ vrijwel dezelfde diersoorten hebben, maar dikwijls met enkele verschillen tussen de ondersoorten.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer