WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Dier - algemeen

De tijd van de reuzenreptielen

Tijdens de vorming van Pangaea, toen de werelddelen weer bij elkaar kwamen, oceanen verdwenen en bergketens omhoog werden gedrukt, begonnen de reptielen het land te veroveren. Ze namen grotendeels de plaats in van de amfibieŽn. De periode van de reptielen duurde meer dan tweehonderd miljoen jaar. Deze periode eindigde met de ondergang van de dinosauriŽrs, ongeveer in de tijd dat Pangaea zich begon te splitsen in de werelddelen die we nu kennen.
Het feit dat amfibieŽn en reptielen bestonden in de tijd toen de landmassa's weer waren samengevoegd, maakt het gemakkelijk om de verspreiding van hun nakomelingen na het uiteendrijven van de continenten te verklaren.
Tegen het einde van het Trias-tijdperk, ongeveer 180 miljoen jaar geleden, begon Pangaea in noordelijke en zuidelijke stukken te breken, gescheiden door de Tethys Zee. De noordelijke landmassa, bekend als Laurasia, bestond uit het tegenwoordige Europa, Noord-Amerika en AziŽ (met uitzondering van India). Het zuidelijke blok, dat Gondwana werd genoemd, bestond uit de rest, met inbegrip van India en het zuidpoolgebied.
Deze splitsing in werelddelen ging samen met de ontwikkeling van een grote verscheidenheid aan zeedieren en met de ontwikkeling van de eerste kleine zoogdieren. Maar het meest opvallende dier dat verscheen, was de dinosaurus. Er is wel eens gezegd dat de scheiding van de continenten zowel de ontwikkeling als de ondergang van deze reuzenreptielen tot gevolg heeft gehad. Deze theorie houdt in, dat het gehalte aan koolzuur(gas) in de lucht door de vele vulkanische uitbarstingen bij het uiteenvallen van het supercontinent een broeikas-klimaat veroorzaakte. Daardoor steeg de temperatuur van de lucht sterk. Zo ontstonden uiterst gunstige levensomstandigheden voor zulke monsterachtige grote dieren. Nadat de scheiding van de werelddelen zich geheel had voltooid, aldus deze theorie, nam het gehalte aan koolzuur in de lucht sterk af, de temperatuur daalde en de reuzenreptielen stierven uit.
In vergelijking met de hele geschiedenis van de aarde bestonden Laurasia en Gondwana in feite niet lang. Tijdens het Krijt-tijdperk, ongeveer 70 miljoen jaar geleden, braken ze uit elkaar. Gondwana werd verdeeld in vijf stukken. Daarvan dreven Afrika en India in noordelijke richting, waardoor de Tethys Zee verdween. Uiteindelijk ontmoeten ze AziŽ, vormden door botsing de Alpen en de Himalaya en kwamen aan elkaar vast te zitten. Alleen AustraliŽ dreef verder. Toen maakten het zuidpoolgebied en Zuid-Amerika zich van elkaar los. Zuid-Amerika dreef in westelijke richting, waardoor de Atlantische Oceaan ontstond. Veel later verenigden Zuid- en Noord-Amerika zich bij de langengte van Panama tot het tegenwoordige werelddeel Amerika.
Kort voor de grote splitsing van de werelddelen ontwikkelden zich twee groepen zoogdieren. Dat waren de buideldieren, die zeer onvoldragen jongen kregen, die hun verdere ontwikkeling in moeders buidel doormaakten. De andere groep, waartoe ook de mens behoort, kreeg volledig ontwikkeld nageslacht. Op de meeste continenten stierven de buideldieren spoedig uit. Alleen in AustraliŽ en Zuid-Amerika bleven ze voortbestaan. In AustraliŽ ontwikkelden ze zich in talloze soorten, waarbij opvallende overeenkomsten tot stand kwamen met de meer ontwikkelde zoogdieren van de andere werelddelen. Zo lijken bijvoorbeeld de buidelmarters op marters, die wombat en de koala op kleine beren en de Tasmaanse buidelwolf op een echte wolf.
De betrekkelijke late scheiding van Noord-Amerika en Europa verklaart zowel de grote overeenkomst in zoogdiersoorten  op beide continenten als het grote verschil in diersoorten tussen Noord-Amerika en Zuid-Amerika.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer