WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Dier - algemeen

De vogels van het woud

Een opvallend kenmerk van tropische regenwouden, zoals in het Amazone-bekken, is dat de verschillende diersoorten er leven in etages, boven elkaar gelegen lagen waaruit ze vrijwel zonder uitzondering nooit weggaan.
Dat geldt zelfs voor de vogels en vleermuizen in dit gebied, die zich toch gemakkelijk overal heen kunnen bewegen.
Boven het woud kunnen we de koningsgier zien rondcirkelen, een aasvogel met een bont gekleurde kop. Hij is één van de weinige vogels die een goed ontwikkeld reukorgaan heeft. Dat laatste is ook een kenmerk van de vetvogel, familie van de nachtzwaluwen, die in leefwijze op een vleesmuis lijkt. Hij huist in grotten, is een nachtdier en leeft van vruchten.
De dieren van de bovenste etage hebben weinig last van roofdieren. Hun belangrijkste vijand is de harpij. Dat is de grootste echte roofvogel, maar hij heeft betrekkelijk korte vleugels. Daardoor kan hij gemakkelijker tussen de takken doorschieten om een vogeltje, een aapje of een trage luiaard te grijpen. Hij wordt belaagd door Indianen, die hem vangen om zijn veren, die ze als tooi gebruiken.
Andere bewoners van de hogere regionen zijn de toekans, vogels met een reusachtige, bontgekleurde snavel. Daarmee kunnen ze, tussen de bladeren en stengels door, bij vruchten komen aan takjes die te dun zijn om hun lichaamsgewicht te kunnen dragen. Hun luidruchtig geschreeuw vermengt zich met het gekrijs van de al even bont gekleurde papegaaien en ara's. Die hebben sterke, gekromde snavels, uitermate geschikt voor hun voedsel, namelijk noten.
De vele soorten cotinga's wonen een etage lager. Het zijn drukke, dikwijls luid kwetterende vogels. Hierbij behoren onder andere de rotshanen. In de paartijd verbreken die de grenzen van hun verblijf. Dan dalen ze af naar de grond en daar wordt, meestal rond een rotsblok, een soort arena gevormd. De mannetjes laten dan om beurt een soort ritueel zien. Ook de pipra's komen naar de grond voor hun hofmakerij. Die bestaat uit een opeenvolging van snelle dribbelpasjes en duikbewegingen door een aantal mannetjes. Het wijfje mag daarna haar keus maken.
Insecteneters zijn er natuurlijk ook, zoals bijvoorbeeld de trogons, rustige en eenzaam levende vogels. De Mexicaanse quetzal, die prachtig gekleurde lange staartveren heeft, hoort ook bij deze familie. Verder hun verwanten, waaronder de baardkoekoeken en de glansvogels. Die brengen de dag door in de bovenste lagen, druk bezig met snelle uitvallen naar hun prooi. Voor de nacht vertrekken ze naar hun behuizingen, in termietennesten of holen.
Kolibri's zijn er in meer dan vijfhonderd verschillende soorten, in grootte variërend van een merel tot die van een hommel. De meeste zijn schitterend gekleurd en hebben een lange snavel en een nog langere tong, waarmee ze honing uit bloemen halen. Behalve honing eten kolibri's ook veel insecten.
Door een bijzondere en uiterst snelle vleugelslag - die niet met het oog te volgen is - kunnen kolibri's in de lucht blijven hangen en zich in alle richtingen bewegen. Ze hebben daarvoor zoveel energie nodig, dat ze zich de hele dag door moeten blijven voeden. Om de nacht door te brengen, vervallen ze in een staat van diepe verdoving, vergelijkbaar met de toestand van dieren tijdens een winterslaap.
De grond is het domein van de tinamoe's of stuithoenders. Het zijn grote vogels, die de bodem afzoeken naar zaden en insecten, waarbij ze af en toe een eigenaardig fluitend geluid maken. Bij gevaar zoeken ze dekking en zonodig kunnen ze een klein eindje vliegen. Ze zijn uniek voor dit gebied.
Een heel merkwaardige vogel is de hoatzin, die wel beschouwd wordt als een overblijfsel uit vroegere tijdperken. Hij leeft in troepen in vloedbossen, van boombladeren. Tijdens de eerste weken van zijn leven heeft hij vooraan de vleugels een paar klauwtjes, waarmee hij goed kan klauteren. De volwassen hoatzins missen die klauwtjes, maar goed vliegen of lopen kunnen ze niet. Bij gevaar laten ze zich dikwijls in het water vallen, in een poging om zwemmend te ontkomen.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer