W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Archeologie

De Vroege Middeleeuwen

Na de val van het Romeinse Rijk in de vijfde eeuw volgde een lange periode van ontwrichting en verandering in Europa en rondom de Middellandse Zee. Uit die instabiliteit ontwikkelden zich vroegmiddeleeuwse koninkrijken onder vorsten als Karel en Alfred de Grote, terwijl moslimrijken de Middellandse Zee domineerden.
De macht van de christelijke kerk in Europa groeide, maar lag onder constant vuur van Arabieren in het Zuiden en vikingen in het Noorden. De vikingen in Scandinavi´┐Ż, zeevarende handelaars, vonden nieuwe zeeroutes en werden de eerste Europeanen die Amerika bereikten. Nieuw materiaal heeft nieuw licht geworpen op de diverse culturen in deze overgangsperiode.

Een Saksisch graf
Vanaf het eind van het Romeinse Rijk in de vijfde eeuw, kwamen Zuid- en Oost-Engeland onder invloed van een volk uit Duitsland, Denemarken en de Lage Landen. Aanvankelijk was dat met invallen en daarna begonnen groepjes nieuwkomers permanente nederzettingen te bouwen. Geleidelijk verwierven ze zich een plaats in de samenleving en kwamen zelfs tot een aristocratische machtsovername ten koste van de oorspronkelijke bevolking. De Saksen, afkomstig uit wat nu West-Duitsland is, zijn archeologisch te onderscheiden door hun houten gebouwen en graven en vrijwel alle kennis over hun cultuur weten we door artefacten in hun graven. De ontdekking van een begraafplaats in Winterbourne Gunner (Zuid-Engeland) bood archeologen een uitstekende mogelijkheid het volk en zijn samenleving te bestuderen. Gehoopt werd dat de opgravingen het gebruik en de omvang van de begraafplaats en de grootte van de Saksische nederzetting zouden onthullen. ( foto : deel van een teruggevonden skelet met sierraden )
Op grond van de opgravingen kunnen we een aantal details over de begraven persoon reconstrueren, zoals het uiterlijk. Het lichaam was duidelijk van een volwassen vrouw die met enkele van haar eigen sieraden was begraven. De locatie van de nederzetting blijkt uit in de nabijheid gevonden potscherven en duidt dus op een verband tussen nederzetting en begraafplaats, in de archeologie een zeldzaamheid. Slechts anorganische materialen, zoals fibula en speld, hebben de tand des tijds doorstaan, want de kleding van de vrouw is allang vergaan. Het graf heeft mogelijk nog andere bijgiften bevat die nu zijn vergaan, zoals bloemen, leer, manden en eten. Deze elementaire alledaagse voorwerpen kunnen zijn meegegeven om de vrouw op haar reis naar het hiernamaals te steunen. De kraal, fibula en waarschijnlijk ook de speld moeten kostbaas geweest zijn, naar verluidt onmisbaar in het hiernamaals.
Zelfs met het scala van voorwerpen dat rondom haar lichaam werd gevonden, kunnen archeologen toch alleen maar speculeren over de begrafenisriten die bij haar graf zijn uitgevoerd.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer