W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Archeologie

De vroegste steden

In de bronstijd ontstonden de grote stedelijke centra in de oude wereld (Europa, Azi� en Afrika) en later in de nieuwe wereld (Amerika) bijna uitsluitend in vruchtbare rivierdalen, zoals van de Nijl, Indus, Tigris en Eufraat. Door verbeterde landbouwmethodes, vaak gebaseerd op irrigatie en waterbeheersing, konden in bepaalde gebieden, waar men het voedsel doelmatiger produceerde en bepaalde ambachten ontwikkelde, grotere bevolkingsgroepen wonen.
Deze eerste stedelijke centra hadden bepaalden gemeenschappelijke kenmerken. Ze waren meestal versterkt en hadden straten, terwijl grote tempelcomplexen (bijvoorbeeld in Thebe) het centrum vormden. In deze beschavingen zien we het eerste schrift (zie foto : spijkerschrift), waarschijnlijk omdat gegevens over de handel moesten worden bijgehouden. De politieke en bestuurlijke macht werden al gauw gecentraliseerd en er ontstond een maatschappelijke hi�rarchie die tot de vorming van stadstaten leidde. Onder leiding van krachtige vorsten beheersten ze het omringende gebied en weldra ontstonden door een snelle eenwording en expansie, enorme wereldrijken.

Een Bronstijdstad : Palaikastro - Griekenland
Bij een baai aan de oostkust van Kreta, aan de andere zijde beschermd door hoge bergen, ontstond in de Bronstijd Palaikastro, omringd door boerderijen, wijngaarden en olijfbossen. Drukke wegen van en naar de stad vormden de verbinding met andere nederzettingen in het binnenland, zoals het grote paleis bij Knossos. Andere wegen liepen naar de haven, vanwaar handelsschepen over de Middellandse Zee uitvoeren.
Vanaf 1901 verricht men hier al opgravingen, maar het jongste onderzoek concentreert zich op bepaalde gebouwen, waar talloze vondsten zijn gedaan. Aan de hand van deze artefacten hebben archeologen de ouderdom van de stad op 4.000 jaar kunnen vaststellen. In de Mino�sche periode van de Bronstijd was hij waarschijnlijk de hoofdstad van Oost-Kreta, maar toen deze beschaving in verval raakte, trof Palaikastro hetzelfde lot en in 1.200 voor Christus werd de stad verlaten. Hierna was er alleen nog een afgelegen heiligdom van Zeus, zodat de stad onveranderd bewaard bleef.
Het archeologisch onderzoek heeft heel wat onthuld over de levenswijze van de bewoners van deze stad in de Bronstijd. Terwijl er op de grond van de bouwkundige vondsten een gedetailleerd beeld van de aanleg van de straten en huizen kan worden gevormd, geven andere ontdekkingen aanwijzingen over het interieur van de gebouwen, waaronder kasten, haarden en gepleisterde vloeren en muren. Weer andere vondsten vertellen ons over het religieuze leven van de inwoners, hun eten en drinken en de luxe goederen en bronzen voorwerpen die ze verhandelden.
De verschillende handelswaar - en de nog niet onderzochte have en het wegennet - doet vermoeden dat Palaikastro een belangrijke plaats innam in de maatschappij die in de Bronstijd op Kreta en in het Middellandse-Zeegebied bestond. In deze stad woonde een ontwikkelde, hi�rarchisch georganiseerde, godsdienstige gemeenschap met uitgebreide handelscontacten.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer