WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Dier - algemeen

De werelddelen op drift

Bij zijn publicatie over de evolutie voegde Wallace plattegronden, waarop de verspreiding van de dieren over de aarde was aangegeven. Hij was namelijk tot de conclusie gekomen dat de wereld overeenkomstig de verspreiding van de diersoorten kon worden verdeeld in zes gebieden.
Hij stond daarin niet alleen. Een voormalig voorzitter van het 'ZoŲlogisch Genootschap van Londen' had ook een dergelijke indeling gemaakt. Hij was daarbij uitgegaan van de verspreiding van de vogelsoorten. Het eindresultaat was vrijwel gelijk aan de door Wallace gemaakte indeling. Hoewel sommige vogelsoorten als de albatros, de kerkuil en de visarend over bijna de hele wereld zijn verspreid, leven - in grote lijnen gezien - de meeste vogelsoorten toch binnen bepaalde gebieden waaraan ze gebonden bleken te zijn. Voor de streken tussen deze gebieden geldt dit niet, want daar overlappen de verspreidingsgebieden elkaar.
De evolutie-theorie verklaart waarom de dieren zich in elk gebied verschillend hebben ontwikkeld. Langs die weg is er echter geen verklaring te vinden voor de manier waarop de diersoorten daar zijn terecht gekomen. Ook daarvoor kwam er een oplossing.
In 1915 publiceerde Alfred Wegener een theorie in die richting. Nadat hij had opgemerkt hoe goed de kustlijnen van Amerika en Afrika in elkaar pasten, als Afrika ruim 1600 kilometer naar het westen zou worden verplaatst, stelde hij zijn theorie over de Continentendrift op schrift. Hij beweerde dat de werelddelen ongeveer driehonderd miljoen jaar geleden uit ťťn super-continent hadden bestaan. Dat was in de tijd toen op aarde de bossen groeiden, die later in steenkool zouden veranderen. Dit enorme super-continent begon grote kloven te vertonen. Het brokkelde af in de verschillende werelddelen, zoals we die nu kennen.
Deze begonnen bijna onmerkbaar langzaam van elkaar weg te drijven. Dit langzaam uit elkaar drijven maakte volgens Wegener de vroege evolutie van planten en dieren langs dezelfde lijnen mogelijk. Toen de scheiding van de werelddelen eenmaal een feit was, ontwikkelden de dieren zich op verschillende manieren, al naar gelang de omstandigheden waaronder ze leefden.
Diepgaande wetenschappelijke onderzoekingen hebben aangetoond dat Wegener verbazingwekkend dicht bij de werkelijkheid was. In zijn tijd geloofden maar weinig wetenschappelijke onderzoekers in de theorie van Wegener over de uiteengedreven werelddelen. Daarom moesten andere verklaringen voor de verspreiding van de diersoorten op aarde worden gezocht. Eťn van die opvattingen was, dat het waterpeil in de zeeŽn niet altijd hetzelfde is geweest. Volgens die theorie moet dat waterpeil op een gegeven ogenblik aanzienlijk zijn gezakt. Het gevolg daarvan was, aldus deze onderzoekers, dat er tussen de verschillende werelddelen landbruggen ontstonden. Zeker is, dat in vroegere tijden de palearctische en de nearctische gebieden door middel van een landbrug die door de Beringstraat liep, met elkaar in verbinding moeten hebben gestaan.
Gezien de verspreidingsgebieden moeten er dan ook landbruggen door de oceanen hebben gelopen. Dat is een boeiende veronderstelling, omdat daardoor zou zijn verklaard waarom zowel in AustraliŽ als in Zuid-Amerika buideldieren voorkomen. Dit geldt trouwens ook voor het feit dat AustraliŽ, Zuid-Amerika en Afrika verschillende nauw aan elkaar verwante soorten zoetwatervissen, schildpadden en kikvorsen herbergen.
Toen er echter fossielen werden gevonden van een soort zaadvaren uit het Steenkooltijdperk of Carboon, was de theorie over de landbruggen niet langer houdbaar. Men kende die fossielen al lang. Men had ze in AziŽ, AustraliŽ en Zuid-Amerika gevonden. Tot grote verbazing van de wetenschap vond men deze fossielen eveneens tijdens de expeditie van Scott op de zuidpool. Die vondst was alleen verklaarbaar, als de verschillende werelddelen in vroegere tijden aan elkaar hadden gezeten. Lang na zijn dood kwam, uit een volkomen onverwachte bron, de bevestiging van de door Wegener ontwikkelde theorie. Die bevestiging was het gevolg van de bestudering van de magnetische eigenschappen van gesteenten.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer