WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek :
Historische figuren

Demosthenes

Demosthenes (Athene 384 - Calauria 322 v.C.), Atheens democratisch staatsman en redenaar, de grootste redenaar van de oudheid. Demosthenes verloor op 7-jarige leeftijd zijn zeer bemiddelde vader; zijn voogden verspilden het vermogen en Demosthenes, inmiddels leerling van Isaeus geworden, behaalde ca. 363 zijn eerste succes als pleiter in een proces tegen hen, dat hem een deel van het vermogen terugbezorgde. Inmiddels werkte hij als logograaf (d.i. schrijver van procesredevoeringen voor anderen). De handicap van een zachte stem en van aangeboren verlegenheid belette hem voorshands zelf op te treden. Maar met ijzeren wilskracht wist hij zich te trainen (anekdotes als die volgens welke hij kiezelsteentjes in de mond zou hebben genomen moet men echter niet serieus nemen). In 354 hield hij zijn eerste politieke redevoering. Weldra ontpopte hij zich als de centrale figuur in het verzet tegen Philippus II van MacedoniŽ. In 349 zweepte hij met zijn eerste filippica en zijn drie Olynthische redevoeringen, voorlopig zonder succes, het Atheense volk op tot weerstand tegen het Macedonische imperialisme, dat zich in die jaren vooral keerde tegen Athenes bases aan de noordkust van de EgeÔsche Zee.
In de volgende jaren achtte ook Demosthenes een adempauze in de actie tegen MacedoniŽ nodig en werkte hij mee aan het tot stand komen van de Vrede van Philocrates (346). Toen daarop Philippus vaste voet in Midden-Griekenland kreeg door zijn ingrijpen in de Heilige Oorlog, werd het Atheense publiek wakker geschud en de invloed van Demosthenes nam toe. Hij richtte zich fel tegen de pro-Macedonische Aeschines en wist - met een scherp oog voor de betekenis van deze levensader voor Athenes economie - steun voor Byzantium tegen Philippus door te zetten. Van 344 tot 341 volgden de tweede, derde en vierde filippica; in deze tijd ontzag Demosthenes zich niet met PerziŽ te onderhandelen. Hij kreeg, toen in 340 Byzantium werd aangevallen, vele Griekse staten aan Athenes zijde, ten slotte ook Thebe. Op het slagveld van Chaeronea (2 aug. 338) ging echter de vrijheid ten onder. Demosthenes hield de lijkrede op de gevallenen. In 336 zag Alexander [MacedoniŽ] van een aanvankelijk geŽiste uitlevering van hem af. In 330 kreeg hij in zijn rede 'over de krans' (een gouden krans, die hem door zijn tegenstanders misgund werd) nog eens de gelegenheid alle fundamentele aspecten van zijn politiek uiteen te zetten. In 324 werd hij gevangengezet op beschuldiging geld van Harpalus, die grote sommen van Alexander verduisterd had, te hebben aangenomen, en veroordeeld tot een enorme boete, die hij niet kon betalen. Hij nam de wijk, doch keerde nog ťťnmaal terug na Alexanders dood in 323 om de Lamische Oorlog te leiden. Toen Antipater Athene bezette, werd Demosthenes op voorstel van Demades ter dood veroordeeld. Hij vluchtte naar het eiland Calauria; toen hij daar vervolgd werd, nam hij in de Poseidontempel vergif in.
Van zijn redevoeringen, meesterstukken van welsprekendheid zowel om hun sterke, gevarieerde taal als om de sierlijke en doelmatige compositie, zijn er 61 bewaard gebleven.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer