W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Dier - algemeen

Dierenleven in gevaar

Door de eeuwen heen zijn er dieren gestorven en dat proces vindt tegenwoordig in versneld tempo plaats. De moderne samenleving heeft daar enorm aan bijgedragen. Maar we mogen toch ook niet uit het oog verliezen, dat het uitstervingsproces reeds op gang was, lang voordat de mens op het toneel verscheen. Want uitsterven is nu eenmaal het natuurlijke lot van ieder dier, dat zich zover gespecialiseerd heeft, dat het zich niet kan aanpassen als zijn levensomstandigheden veranderen of dat een ander dier als tegenstander krijgt dat beter is uitgerust voor de strijd om het bestaan.
Maar natuurlijk gaat de mens niet vrijuit. Hij heeft op twee manieren bijgedragen aan het uitstervingsproces van een groot aantal dieren. Ten eerste direct, door die dieren te doden. Ten tweede - en dat is de indirecte manier - door het evenwicht in het woongebied van bepaalde dieren te verstoren. Het ging daarbij om voedsel, bont of veren; hebzucht, angst en soms ook het plezier waren de drijfveren. Zo heeft de mens enorme aantallen dieren afgeslacht : de Amerikaanse trekduif, de bizon, de reuzenschildpadden en de grote walvissen. Niet alleen de hebzucht van de mens, maar ook de onverschilligheid ten opzichte van de dieren vormt een bedreiging.
Als de steeds toenemende wereldbevolking kleding, voedsel en onderdak nodig heeft, is uitbreiding van de industrie, de stedenbouw en de landbouw noodzakelijk. En als een gevolg daarvan sterven veel van de meest zeldzame, dikwijls de mooiste en de merkwaardigste dieren uit, precies zoals dat in het verleden, en vooral in de vier afgelopen eeuwen is gebeurd.
Een belangrijke stap in de goede richting is gedaan, toen in 1961 het World Wildlife Fund werd gesticht. Op dit ogenblik zijn er meer dan zeshonderd reservaten en beschermde gebieden, verspreid over de hele wereld.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer