WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek :
Historische figuren

Dionysius I van Syracuse

vaak de Oudere genoemd (Syracuse ca. 430 - aldaar 367 v.C.), tyran van Syracuse. In een tijd waarin Syracuse vele tegenslagen leed in de strijd tegen de erfvijanden, de Carthagers, wist hij de verkiezing van nieuwe generaals door te zetten, waaronder hij zelf. Daarop ging hij intrigeren tegen zijn collega's; met behulp van het beproefde middel van een persoonlijke lijfwacht verkreeg hij dat zij terzijde werden geschoven en dat hij verkozen werd tot strateeg met absolute macht. Aldus op wettige wijze aan de macht gekomen, ontpopte hij zich weldra als een echte monarch, een voorloper van het hellenistische koningstype. Aan zijn hof, omgeven met pracht en praal en vleiende hovelingen, kwamen ook kunstenaars en geleerden samen (o.a. Plato, die echter smadelijk werd weggestuurd). Hij schreef ook zelf tragedies, waarmee de dichters van de Attische Midden-Comedie de spot dreven.
De oorlog tegen Carthago beŽindigde hij voorlopig door een ongunstig verdrag, om zich tegen de Syracusaanse aristocraten te keren; daarna regeerde hij met behulp van een huurlingenleger; hij bootste de praktijken van de oude Syracusaanse tyrannen (Gelo, HiŽro I) na door hele steden te ontvolken om er zijn huurlingen te vestigen. Ook bouwde hij een grote vloot. Zijn doel was de Carthagers geheel van het eiland te verdrijven. Dit werd verijdeld door de Carthaagse veldheer Himilco, die pas tegen betaling van een grote schatting een beleg van Syracuse opgaf (397). In 392 werd een nieuwe Carthaagse aanval afgeslagen en daarna was Dionysius de onbetwiste meester van het eiland; hij bedreef ook expansie in Zuid-ItaliŽ, waar hij Rhegium verwoestte en de zeeroof van de EtruriŽrs bestreed. Maar voor het prachtige hof en het grote huurleger moesten enorme belastingen opgebracht worden, hetgeen in brede kring ontevredenheid wekte. Midden in een nieuwe oorlog tegen de Carthagers stierf hij.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer