WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek :
Historische figuren

Draco

Draco (Gr.: Drakoon) (ca. 620 v.C.), de eerste Atheense wetgever, behoorde tot de groep der eupatriden. Verder zijn over zijn persoon slechts legenden bekend. Zijn wetten (thesmoi, in onderscheid van de latere nomoi van Solon) werden op draaibare pijlers (kurbeis of axones) gepubliceerd. In hoofdzaak bestond zijn wetgeving uit een bekrachtiging van het oude adels- en familierecht. Het originele school echter in de behandeling van het bloedrecht, dat aan de bloedwraak der geslachten (genč, werd onttrokken en aan de staat werd toegewezen. Er werd duidelijk onderscheid gemaakt tussen moord, doodslag zonder opzet en doodslag uit noodweer. Hierover oordeelde een apart college van 51 ephetai ( 'gedelegeerden', nl. door de archon basileus). Nu de staat de wraak van de families overnam, moest aan deze ook gestrengheid van bestraffing gegarandeerd worden. Vandaar dat men in de oudheid zei dat Draco's wetten 'met bloed geschreven' waren. Men spreekt nu nog van 'draconische maatregelen'.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer