WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens - geschiedenis

De Duitse eenheid

Nadat het Parlement van Frankfurt een mislukking was geworden, ging de koning van Pruisen toch voorzichtig door met pogingen om te komen tot Duitse eenheid. Hij wilde tussen de Duitse staten een unie tot stand brengen, die met Oostenrijk een bond zou sluiten. Hij durfde duidelijk Oostenrijk er niet buiten te houden. Dankzij de activiteiten van de Pruisische koning kwam er een bondsparlement te Erfurt bijeen. Er kwam ook een grondwet. Maar Oostenrijk was het met deze gang van zaken helemaal niet eens en dwong Pruisen alles ongedaan te maken.
In 1858 werd Wilhelm I regent in Pruisen. In 1861 werd hij koning en hij bleef dat tot 1888. Hij wilde graag de Duitse eenheid tot stand brengen, onder leiding van Pruisen. Maar als altijd stond Oostenrijk in de weg. Daarom wilde Wilhelm I het leger hervormen. De legerhervorming moest plaatsvinden onder leiding van Von Moltke en met Von Roon als minister van Oorlog.
Het Huis van Afgevaardigden, waar de liberale Fortschrittspartei de meerderheid had, was tegen de legerhervorming. Koning Wilhelm I overwoog zelfs af te treden. Maar de benoeming van Otto von Bismarck tot eerste minister in 1862 veranderde alles. Von Bismarck was van mening dat de grote problemen van zijn tijd niet met praten en door middel van democratische besluitvorming konden worden opgelost, maar alleen door 'bloed en ijzer'.
Von Bismarck ging doelbewust op de Duitse eenheid af. Toen in 1863 de Deense koning het hertogdom Sleeswijk inlijfde, dat een personele unie met Denemarken vormde, begon Pruisen samen met Oostenrijk een oorlog tegen Denemarken. Denemarken verloor die oorlog. Vervolgens maakte Pruisen ruzie met Oostenrijk over beide hertogdommen. In de oorlog die daarop volgde, bleek de uitstekende kwaliteit van het Pruisische leger op overtuigende wijze. Door de Oostenrijkse nederlangen bij Sadowa en Königgrätz lag de weg naar Wenen open. In 1866 kwam de Vrede van Praag tot stand. Pruisen lijfde een groot aantal Duitse gebieden in, onder andere Sleeswijk-Holstein en Hannover. Alle staten ten noorden van de rivier de Main werden verenigd in de Noord-Duitse Bond. Velen van de Fortschrittspartei waren zo geestdriftig, dat ze voortaan met Von Bismarck wilden samenwerken. Zeer bezorgd werd Frankrijk, dat een Pruisisch overwicht in Europa vreesde.
In 1867 begon Frankrijk zijn leger te hervormen. De Franse legerleiding had groot vertrouwen in een zeer geheim wapen, de mitrailleuse. In de buitenlandse politiek zocht Frankrijk toenadering tot Italië en Oostenrijk. Voordat de diplomatieke activiteiten echter vrucht konden afwerpen, brak de Frans-Duitse Oorlog al uit. De aanleiding was betrekkelijk gezocht. De mogelijkheid dat er in Spanje een lid van het huis Hohenzollern op de troon zou komen, iemand die dus verwant was aan het Pruisische koningshuis, wekte onrust in Frankrijk, zoals ook tijden Karel V was gebeurd. De kandidaat voor de Spaanse troon koos de wijste partij en trok zich terug. De Fransen wilden echter een wat klinkender overwinning. Ze vroegen de Pruisische koning te verklaren dat hij nooit meer voor zoiets zijn toestemming zou geven. De Pruisische koning liet weten, dat hij zoiets niet kon en dat wat hem betrof de zaak was afgedaan. Dit telegrafeerde hij naar Von Bismarck. Deze publiceerde het telegram in verkorte vorm, zodat het een bitse toon kreeg, waardoor de Fransen zich wel gegriefd moesten voelen. Het gevolg was een Franse oorlogsverklaring op 19 juli 1870.
De oorlog verliep van het begin af aan voor de Fransen allerongelukkigst. Tenslotte werd de hoofdmacht van het Franse leger ingesloten met Metz. Een poging om de stad Metz te ontzetten, liep uit op de nederlaag bij Sedan. De Franse keizer Napoleon III werd gevangen genomen. In januari 1871 kon Von Bismarck de Duitse eenheid uitroepen in de Spiegelzaal van Versailles. Bij de Vrede van Frankfurt moest Frankrijk Elzas-Lotharingen afstaan en vijf miljard francs oorlogsschatting betalen.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer