W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Op het land levende zoogdieren
 

Dwerghert
Groep : op het land levende zoogdieren

Het muskushert uit Oost-Azi� en de zuidelijke poedoe uit Argentini� en Chili, zijn net als het dwerghert viertenige herkauwers. Het dwerghert behoort tot de familie Tragulidae.
Trippelend op zijn dunne poten, is het dwerghert zo schuchter als een muis. Daarom wordt hij ook wel muishert genoemd. Hij komt alleen tijdens de nacht te voorschijn, en vaak is zijn aanwezigheid slechts af te leiden uit het tunnelvormige spoor dat hij achterlaat. In zijn uiterlijk en gedrag lijkt het dwerghert wel wat op een duikerbok of een hert. Er zijn vier soorten : het waterdwerghert, het Indische gevlekte dwerghert en twee Aziatische soorten, het grote en kleine muishert.
Dwergherten komen voor in de dichtbegroeide regenwouden van Afrika, India en Zuidoost-Azi�. De kleine herten leven dicht bij het water, maar zullen daar alleen bij groot gevaar echt ook ingaan. Zoals de naam al zegt, is het waterdwerghert een goede zwemmer. Volwassen vrouwtjes van deze soort leven alleen met hun jongen. Mannetjes leven solitair en hun territorium overlapt dat van de vrouwtjes. Ze markeren hun gebied door geur af te scheiden uit een klier onder hun kin. Als een vrouwtje een territorium heeft gevonden, blijft ze daar haar hele leven. Mannetjes blijven er meestal niet langer dan een jaar. Van muisherten werd lang gedacht dat ze solitair waren, maar er is onlangs ontdekt dat ze mogelijk in monogame paren leven.
Tijdens de paartijd vechten de mannetjes om het recht met de vrouwtjes te paren. Ze jagen elkaar achterna en voeren verhitte gevechten, waarbij mannetjes elkaar proberen te raken met hun scherpe slagtanden. Gelukkig zorgt hun stevige vacht voor voldoende bescherming tegen de vlijmscherpe tanden, zodat de verwondingen beperkt blijven. Na de paring werpt het vrouwtje ��n of heel soms twee jongen. De Aziatische soort is dan al binnen 48 uur weer bereid om te paren. De jongen verlaten hun moeder als ze ��n of twee jaar oud zijn.
Overdag houdt het dwerghert zich voornamelijk schuil in de dichte begroeiing van het woud. Enkel 's nachts zoekt hij naar voedsel. Het dwerghert leeft vrijwel volledig van gevallen fruit, maar het Indische gevlekte dwerghert eet ook de bladeren en knoppen van laaggroeiende struiken. Dit menu van stugge, vezelrijke bladeren is moeilijk te verteren, en het dwerghert heeft daarom een aangepaste spijsvertering. De maag bestaat uit drie kamers en het voedsel wordt net als bij het hert (zijn grotere verwant) steeds weer herkauwd.
Het dwerghert heeft maar weinig afweermiddelen tegen vijanden. De dieren vallen vaak ten prooi aan luipaarden, krokodillen, slangen en grote roofvogels. In sommige streken worden ze ook door mensen bejaagd om hun vlees. In Bangladesh is het kleine muishert door de jacht inmiddels volledig uitgeroeid.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer