W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Op het land levende zoogdieren
 

Dwergmuis
Groep : op het land levende zoogdieren

Deze vlugge gymnast is een klein lid van de knaagdierenfamilie. Met een staart die dient als vijfde ledemaat om zich vast te houden aan stengels, kan de dwergmuis door de lange grassen en graanvelden slingeren, waar hij zijn thuis heeft. Hier weven dwergmuizen nesten boven de grond voor hun jongen.
Mannetjes en vrouwtjes komen alleen maar bij elkaar om te paren en een bolvormig nest te maken van geweven gras. Ze splijten grassen met hun snijtanden, het gras blijft aan de stengel. Daarna weven ze stukken aaneen, waardoor een rond frame ontstaat. Ze steken andere grassen door de rand en bekleden het nest vervolgens met lagen zacht gekauwd gras. Gewoonlijk hangen nesten ongeveer zestig hot honderd cm boven de grond. Is het nest eenmaal klaar, dan verdrijft het vrouwtje het mannetje. Na ongeveer achttien dagen worden de jongen geboren en gedurende de eerste week houdt de moeder ��n of meerdere ingangen van het hol dicht om roofdieren buiten te houden. Als ze vijftien dagen oud zijn, zijn de jonge dwergmuizen gespeend en moeten ze voor zichzelf zorgen. Ze worden geslachtsrijp en kunnen met 35 dagen paren. Er kunnen zich wel vier generaties voortplanten in ��n voortplantingsseizoen.
Dwergmuizen worden aanzien als een soort met een laag uitroeiingsrisico. Hun snelle voortplanting (vrouwtjes kunnen wel zeven nesten per jaar hebben, met ieder zo'n elf jongen) en vari�teit aan voedsel betekent dat ze zich het beste aanpassen van alle zoogdieren.
Sommige moderne landbouwmethodes echter, vooral besproeiing van gewassen, het gebruik van combines en het platbranden van stoppelveldjes, hebben hun aantal be�nvloed. Dit komt omdat velden hun favoriete leefgebied vormen in de paartijd. Dwergmuizen hebben veel vijanden, waaronder wezels, vossen, uilen en kraaien, en natuurlijk de mens.
Deze kleine muizen zijn grotendeels solitair. Ze bouwen individuele nesten om in te wonen die iets kleiner zijn dan het broednest. Mannetjes en vrouwtjes leven apart in overlappende leefgebieden. Ze geven de voorkeur aan hooiweiden, graan- en rijstvelden, hagen en bamboebosjes. Het zijn voornamelijk nachtdieren, die tijdens de nacht naar voedsel zoeken en geen winterslaap houden.
Ze eten wat voorhanden is. Hun voornaamste voedsel bestaat uit zaden, grassen en granen, fruit en bessen. Ook eten ze insecten en larven van ongewervelde dieren zoals motten, rupsen en sprinkhanen. In de lente eten ze groene scheuten, terwijl ze in de winter te vinden zijn in graansilo's en hooibergen. De muizen die in het bos leven zijn vaak kleiner dan de muizen die in weiden en velden leven, waar meer voedsel voorhanden is.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer