W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Edward Forster

Forster, Edward Morgan (Londen 1 jan. 1879 - Coventry 7 juni 1970), Brits romanschrijver en essayist, studeerde klassieke talen en geschiedenis aan King's College te Cambridge, waar hij in 1927 fellow werd. Hij maakte reizen door Griekenland, Itali� en het voormalige Brits-Indi� en bracht zijn diensttijd tijdens de Eerste Wereldoorlog door in Alexandri�. Zijn eerste roman, Where angels fear to tread, verscheen in 1905, zijn laatste, A passage to India, hoewel begonnen omstreeks 1912, in 1924. Het is vooral deze laatste roman, verfilmd door David Lean (1984), waarop Forsters grote reputatie en zijn invloed als romanschrijver berusten. Een van de hoofdthema's is het probleem van de menselijke communicatie. Met wijsheid, inzicht en fijne ironie geeft de schrijver uiting aan zijn aristocratische, liberaal-humanistische idee�n, in een uitermate verzorgde taal. De handeling wordt hieraan ondergeschikt gemaakt en de karakters worden geschilderd aan de hand van genuanceerde dialogen. Ook A room with a view (1908) werd met groot succes verfilmd door James Ivory in 1985. Een na zijn dood gevonden manuscript, dat hij niet heeft willen publiceren, maar wel in kleine kring liet circuleren, wegens de homoseksuele verhouding die erin wordt beschreven, is in 1971 verschenen onder de titel Maurice, en werd in 1987 schitterend verfilmd door James Ivory. Ook het tere Howards end (1910) paste in de jaren tachtig perfect bij de smaak van het (bioscoop)publiek.
Als romanschrijver heeft Forster invloed uitgeoefend op auteurs als C.P. Snow, P.H. Newby en Angus Wilson. Sedert 1925 heeft hij slechts korte verhalen, een aantal kritische en wijsgerige essays het licht doen zien, een biografie van zijn oudtante Marianne Thornton (1956), twee opera-libretti (voor Benjamin Brittens Peter Grimes, naar Crabbe; voor Billy Budd, naar Melville) en een dagboek in brieven The hill of Devi (1953), dat gezien kan worden als een commentaar op A passage to India. Hij kreeg vele onderscheidingen, o.a. een eredoctoraat van de Leidse Universiteit in 1954. Forster streed als PEN-voorzitter tegen de ban op Radclyffe Halls lesbische pioniersroman The well of loneliness (1928) en die op de 'obscene' roman Lady Chatterley's lover (1928, gepubliceerd in 1960, van D.H. Lawrence.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer