W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Archeologie

Een Neolithische stad

In de vruchtbare vlakten van Midden-Turkije ontstond omstreeks 7.000 voor Christus een boerenstadje met dicht op elkaar staande huizen om kleine binnenplaatsen. Rondom de nederzetting werden tarwe, gerst, linzen en erwten verbouwd en wilde vruchten en noten geoogst. Kudden vee werden ook gehouden om het wilddieet aan te vullen. De stad is successievelijk gebouwd tot een tell, een heuvel die ontstond door het voortdurend inzakken en herstellen van gebouwen van tichelstenen. De tell is door archeologen onderzocht en hoewel slechts drie procent van de vindplaats is opgegraven, kunnen we uit het rijke archeologische materiaal al veel leren over het leven in deze vroege boerengemeenschap : hun eetpatroon, economie en volle geestelijke leven. Catal Huyuk (zie foto) ligt in ��n van 's werelds belangwekkendste gebieden als het om de ontwikkeling van het boerenbedrijf gaat. Het materiaal uit deze nederzetting is cruciaal voor ons begrip ervan.
De opgravingen in Catal Huyuk bevestigen dat het om een kunstmatige heuvel gaat, het resultaat van opeenvolgende nederzettingen op dezelfde plek van voor 7.000 voor Christus tot ruim duizend jaar erna. Op grond van de gebouwen en de rijke verzameling artefacten hebben we een gedetailleerd beeld van het dagelijkse leven. De grote hoeveelheid verkoold organisch materiaal wijst erop dat onze boerende voorouders een grotere verscheidenheid van materialen en voorwerpen hebben gekend dan wij met archeologische methoden kunnen achterhalen. Als door een wonder zijn muurschilderingen en driedimensionale beelden bewaard gebleven waaruit valt af te leiden dat het complexe geestelijke leven van de gemeenschap en de vele skeletten de gezondheid van de mensen en de dynamiek van het familieleven in de stad weerspiegelen. De diversiteit en de kwaliteit van de vondsten doen vermoeden dat Catal Huyuk zeer verfijnd was.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer