W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Ongewervelde dieren
 

Eendagsvlieg

Ephemera vulgata - familie Haften/Ephemeridae.
De ongeveer twintig mm. grote dieren van deze soort zijn gemakkelijk te herkennen aan de drie tot 35 mm. lange staartborstels. De vliezige voorvleugels zijn donkerbruin gevlekt, de achtervleugels zijn drie keer zo klein. Deze insecten vliegen traag, worden gemakkelijk door de wind verplaatst en laten zich dan zakken. Er komen bij ons een veertigtal verschillende maar moeilijk uit elkaar te onderscheiden soorten voor. De larven zijn echter gemakkelijk te determineren.
Verspreiding : algemeen in Europa. Als larve leefde deze soort in traag stromend water, als imago blijft ze in de buurt ervan.
Op het laatste larvenstadium volgt een zogenaamd subimago, te herkennen aan wat troebeler vleugels en kortere staartborstels. Korte tijd later vervellen de dieren nogmaals tot het definitieve imago. Het subimago-stadium is uniek in de insectenwereld. De mannetjes verzamelen zich tussen mei en augustus tot grote zwermen. Urenlang vliegen ze op enkele meters hoogte. De wijfjes vliegen de zwerm binnen, worden door een mannetje gegrepen en paren. Onmiddellijk daarna zetten ze de eitjes af op het water. De imago's hebben geen monddelen, eten niet en leven slechts twee tot drie dagen. De larven van deze soort leven in zand bij oevers van langzaam stromend water en eten organisch afval en kleine organismen. Andere soorten leven tussen waterplanten of onder stenen in snel stromende beken. Het larvale stadium van deze soort duurt twee jaar, bij de meeste andere soorten slechts ��n jaar.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer