WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens -
geschiedenis

Het einde van de oorlog

In ItaliŽ had Badoglio, sinds juni 1943 de nieuwe eerste minister, heimelijk onderhandelingen met de Geallieerden aangeknoopt. De Duitsers echter vielen ItaliŽ binnen, namen er het heft in handen en vormden in VenetiŽ een tegenregering onder Mussolini. De Duce was namelijk op 12 september 1943 door Duitse parachutisten bevrijd. De Geallieerden hebben na hun landing in ItaliŽ een langdurige en harde strijd met de Duitsers moeten leveren. Slechts langzaam maakten ze vorderingen. Toen de Duitse troepen zich eind april 1945 overgaven, hadden de Geallieerden nog maar juist de Po-vlakte bereikt. Mussolini probeerde nog naar Zwitserland te ontkomen, maar hij werd door verzetsstrijders gepakt en doodgeschoten.
In Frankrijk waren de Geallieerden eind juli 1944 door de Duitse linies heengebroken. Ze rukten, ondanks soms zware Duitse tegenstand, verder Frankrijk binnen. Midden augustus vonden er geallieerde landingen met voornamelijk Franse troepen in Zuid-Frankrijk plaats. Overal ging de opmars ongedacht snel. Op 19 augustus 1944 kwam de Franse verzetsbeweging in Parijs in opstand. Zes dagen later trokken Franse troepen de stad binnen. Generaal de Gaulle hield er zijn triomfale intocht. De Geallieerde troepen leken niet meer te stuiten. BelgiŽ, Luxemburg en Oost-Frankrijk werden bevrijd. Misschien kon de oorlog nog in 1944 afgelopen zijn. Montgomery (zie foto) ontwierp daartoe een stoutmoedig plan. Zou dit succes hebben gehad, dan zou Montgomery als de held van de Tweede Wereldoorlog gevierd zijn. Hij wilde zijn troepen vanuit Nederland naar Duitsland laten doorstoten over de bruggen bij Grave, Nijmegen en Arnhem. Daartoe moesten die bruggen echter eerst veroverd worden. Dat zou bij verrassing door luchtlandingstroepen gebeuren.
Op 17 september 1944 vonden de landingen plaats. Het Nederlandse spoorwegpersoneel kreeg vanuit Londen opdracht het werk neer te leggen en onder te duiken. Op die manier werd verhinderd dat de Duitsers snel troepen en materieel naar de bedreigde plaatsen zouden kunnen overbrengen. In het begin ging alles goed. Helaas was er echter in de buurt een pantserkorps van de SS gelegerd en dit werd meteen ingezet. De met slecht licht materieel uitgeruste geallieerde luchtlandingstroepen waren geen partij voor de zware tanks. Bovendien was het weer verslechterd, zodat de aanvoer vanuit de lucht haperde. Tenslotte konden de vanuit het zuiden optrekkende troepen niet snel genoeg opschieten. De hele onderneming werd een ramp. De oorlog duurde voort. Om te proberen deze echter toch op korte termijn te beŽindigen, was het van groot belang dat de Geallieerden over de toegang tot Antwerpen konden beschikken. Na zware strijd werd de Schelde tenslotte voor de schepen toegankelijk gemaakt. Toen ging men zich op een nieuw offensief voorbereiden. Geheel onverwacht echter begonnen de Duitsers op 16 december 1944 een groots opgezet tegenoffensief in de Ardennen, onder leiding van Von Rundstedt. De opzet van de Duitsers was de verovering van Antwerpen. Daarbij hoopten ze grote voorraden, die al voor het geplande offensief gereedlagen, te kunnen buitmaken. Aanvankelijk maakten de Duitsers geweldige vorderingen, maar de Amerikanen slaagden erin hun opmars te stuiten.
De Duitse tanks kregen gebrek aan brandstof en hun verbindingslijnen werden te lang. Binnen een maand waren de Duitsers teruggeworpen op hun uitgangsposities. Hitler had in feite alles op ťťn kaart gezet en verloren. Hij was 100.000 goede soldaten en het beste van zijn oorlogsmaterieel kwijtgeraakt. Tot verdere tegenstand was het Duitse leger eigenlijk niet goed meer in staat. Op 22 juni 1944, precies drie jaar nadat de Duitsers de Sowjetunie waren binnengevallen, ontketende het Rode Leger groot offensief. De grenzen van Oost-Pruisen werden bereikt. Estland, Letland en Litouwen werden veroverd. Finland tekende begin september een wapenstilstand met de Sowjetunie. In Polen vertraagde de Russische opmars enige tijd. Met de laatste grote en algemene aanval, die op 12 januari 1945 begon, veroverden de Russen Warschau, Krakov en Lodz. Ook Boedapest, dat door de Duitsers met de grootste hardnekkigheid werd verdedigd, viel op 13 februari 1945 onder de slagen van het Rode Leger.
In het westen trokken de Amerikanen op 6 maart 1945 bij Remagen de Rijn over. Op 25 april maakten ze contact met de Russische troepen bij Torgau aan de Elbe. De Balkan was vrijwel helemaal van Duitse troepen gezuiverd. Wenen was door het Rode Leger bezet. Hitler was, na het mislukken van het Ardennen-offensief van Von Rundstedt, van zijn Adelaarsnest in het Taunusgebergte naar zijn bunker in Berlijn verhuisd. Ziek van lichaam en geest, wilde hij de geregelde oorlog in een guerilastrijd omzetten. Het is er gelukkig niet van gekomen. Na 25 april 1945 schijnt zijn plan om zelfmoord te plegen te hebben vastgestaan. Tot voldoening van zijn minnares, Eva Braun, sloot Hitler nog op het laatste ogenblik een huwelijk met haar. Op 30 april 1945 nam hij afscheid van allen die zich in de uitgestrekte kanselarijbunker gevonden. Vervolgens trok hij zich met zijn vrouw in zijn werkkamer terug. Daar schoot hij zich door het hoofd, terwijl zijn vrouw een gifcapsule innam. Als zijn opvolger had hij admiraal DŲnitz aangewezen. Deze vormde een nieuwe regering en vroeg meteen om een wapenstilstand. Op 2 mei werd in het hoofdkwartier van generaal Eisenhower in Reims de onvoorwaardelijke overgave van de hele Duitse krijgsmacht getekend. Op 8 mei 1945 werd dot te Berlijn officieel bevestigd. De oorlog in Europa was afgelopen. De Japanners echter waren, hoewel op de terugtocht, nog niet verslagen. De Amerikanen hadden in 1942 alles in het werk gesteld om de Japanse plannen te dwarsbomen. Vliegtuigen, opgestegen van vliegtuigmoederschepen als de Yorktown en de Lexington, brachten aan de Japanse vloten aanzienlijke schade toe.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer