W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Vissen
 

De elft

De elft of Alosa alosa.

Beschrijving
Rugvin met 18-21 vinstralen; anaalvin met 20-27; 70-80 schubben van kop tot staartvin. Blauwgrijze rug, goudbruine kop, zilverwitte flanken en buik. Zwarte schoudervlek boven de kieuwspleet. Ogen met doorzichtig vlies bedekt. Afhankelijk van de lengte van de vis : 80-130 aanhangsels aan de binnenkant van de eerste kieuwboog, die langer zijn dan de tegenoverliggende kieuwlamellen.
Elften trokken in het voorjaar uit zee de grote rivieren binnen als het water warmer dan elf graden Celsius werd. Vroeger trokken ze onder andere de Rijn of tot Basel en tot in de Neckar, Main en Moezel, waar ze massaal boven grindbeddingen paaiden. Tussen 1901 en 1910 werden nog tienduizenden elften in Rijn en Maas gevangen tot nog maar dertien exemplaren tussen 1931 en 1936. Hoewel intensieve visserij, grindwinning, indijking, drukkere scheepvaart en watervervuiling zeker een enorme achteruitgang van het elftenbestand hebben veroorzaakt, hebben deze factoren er zeker ook toe bijgedragen dat de elft minder ver stroomopwaarts ging paaien, niet ver van de paaigronden van de fint; daarbij ontdekte men dat de eieren van elften op grote schaal werden bevrucht met hom van finten. Deze bastaardering is de oorzaak van het verdwijnen sinds 1940 van de elft als soort uit de Nederlandse rivieren. In het jaar 1999 werden echter vier volwassen exemplaren in de Rijn aangetroffen. Hun herkomst is nog niet bekend, maar aangenomen wordt dat zij gekweekt zijn in het buitenland. Elften voeden zich voornamelijk met planktonische kreeftachtigen, die door middel van een - door de kieuwboogaanhangsels gevormd - zeefapparaat worden gevangen. Ze eten niet tijdens de paaitrek.
Lengte
70 cm.
Verspreiding
Noordoost-Atlantische Oceaan en Noordzee. Langs onze kust zeer zeldzaam. Verdwenen uit de rivieren van Nederland.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer