W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Elisabeth Petrovna van Rusland

(29 dec. 1709 - 5 jan. 1761), keizerin van Rusland van 1741 tot 1761, uit het Huis Romanov, was de dochter van Peter de Grote en zijn tweede vrouw, de latere keizerin Catharina I. Zij kreeg geen degelijke opvoeding, maar was knap en beminnelijk. Plannen om haar uit te huwelijken mislukten, o.a. omdat een voor haar bestemde bruidegom, Karel August van Holstein, v��r de trouwdag stierf. Met haar neef Peter II, die haar moeder als tsaar opvolgde (1727), was zij bevriend, maar toen na zijn vroege dood Anna Ivanovna de troon besteeg (1730), moest zij zich terugtrekken van het hof. Onder haar vrienden nam Aleksej Razoemovski, een kozak en koorzanger, de eerste plaats in, hoewel hij haar gunst niet alleen genoot. Toen na de dood van Anna Ivanovna (1740) de jeugdige Ivan VI aan de regering kwam onder regentschap van zijn moeder, Anna Leopoldovna, en de invloed van de Duitse gunstelingen op de regering bleef, vestigden de ontevreden edelen van de lijfgarde hun hoop op Elisabeth. Zij genoten de steun van Frankrijk en zijn bondgenoot Zweden, die door een troonswisseling de pro-Habsburgse koers van Rusland hoopten te zien gewijzigd. Zelf echter zonder politieke ambitie bleef Elisabeth passief totdat bleek dat Anna Leopoldovna iets vermoedde en er tegenmaatregelen dreigden. In de nacht van 5-6 dec. 1741 stelde zij zich aan het hoofd van de garde, nam Anna en haar familie gevangen en liet zich de volgende dag tot tsarina uitroepen. Ook de Duitse gunstelingen kwamen natuurlijk ten val. De buitenlandse politiek veranderde echter niet duurzaam. Wel was er toenadering tot Pruisen, blijkende uit het huwelijk van de Russische troonopvolger, Peter (III), met Sophie van Anhalt-Zerbst (de latere Catharina II), dochter van een officier van Frederik de Grote, op diens wens gesloten. Elisabeths kanselier Bestoezjev-Rjoemin stuurde echter weldra weer in Oostenrijkse richting. In 1746 kwam een verbond met Maria Theresia tot stand en in 1756 koos Rusland ook de Oostenrijkse zijde in de Zevenjarige Oorlog. Ook na Bestoezjevs val zette Elisabeth de strijd tegen Pruisen voort en haar legers brachten het op de rand van de ondergang, waarvan het gered werd door haar dood en de opvolging van de Pruisisch gezinde Peter III. Hoewel zij genotzuchtig was en de staatszaken aan de hofcliques overliet, gold Elisabeth als een nationale figuur, populair bij adel en volk.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer