WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens -
geschiedenis

Engeland, Oostenrijk en Rusland

Engeland had van het continentale stelsel van Napoleon weinig last gehad. Het vond elders nieuwe afzetgebieden en de industriŽle ontwikkeling ging gewoon door. In de negentiende eeuw was Engeland de sterkste mogendheid ter wereld : op economisch gebied, op zeevaartgebied en wat betreft de koloniale bezittingen, had het zijns gelijke niet. Toch heersten er in Engeland, Schotland, Wales en Ierland ernstige misstanden, die dringend om verbetering vroegen. Het kiesrecht dateerde nog uit de middeleeuwen. Namens vervallen soms onbewoonde steden mochten afgevaardigden naar het parlement gestuurd worden, maar namens sommige industriesteden echter niet. Het parlement was slechts in schijn een volksvertegenwoordiging, want alleen de rijken waren erin vertegenwoordigd. De toestanden waaronder de arbeiders moesten leven en werken, waren ronduit erbarmelijk.
Tussen 1825 en 1850 kwamen er belangrijke hervormingen tot stand. Hoewel staken verboden was, mochten de arbeiders zich toch in vakbonden organiseren. Het kiesrecht werd zodanig hervormd, dat voortaan ook de middenklasse mocht stemmen. De oude Test-Act, die bijzonder nadelig was voor de Engelse rooms-katholieke onderdanen, werd opgeheven. Voor de Ieren betekende vooral dit laatste een grote vooruitgang. De poging van de Ieren om in 1848 zelfbestuur te verkrijgen, de zogenoemde Repeal-beweging, mislukte echter.
Oostenrijk hield, gesteund door Rusland, zowel in Duitsland als in ItaliŽ de touwtjes in handen. Eenheidsbewegingen hadden daar nog geen kans. Toen de steun van Rusland wegviel, doordat Oostenrijk zich in de Krim-oorlog vijandig tegen Rusland opstelde, bleek de zaak uit de hand te lopen. Rusland had op het Weense Congres in 1814 Finland van Zweden gekregen. Verder werd Polen toen als koninkrijk door middel van een personele unie met Rusland verbonden. Zowel Finland als Polen kregen een eigen grondwet van tsaar Alexander I. Nadat de Poolse Opstand in 1830 was mislukt, werd de Poolse grondwet ingetrokken. Polen werd voortaan even absoluut geregeerd als Rusland. Tsaar Nikolaas I richtte een geheime staatspolitie op, de zogenoemde 'derde afdeling' van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De leiding hierover had de graaf van Beckendorff, maar de tsaar oefende vaak in hoogst eigen persoon gezag uit binnen die derde afdeling. In heel Rusland waren de spionnen van de geheime politie actief. Mensen die staatsgevaarlijk werden geacht, kwamen niet voor een rechtbank. Hun zaken werden 'administratief' behandeld, wat doorgaans een verbanning van SiberiŽ betekende. De zeer grote meerderheid van de Russische bevolking leefde op het land in een toestand die ongeveer gelijk was aan slavernij. De afkeer van Nikolaas I van het liberalisme kwam ook tot uiting in zijn buitenlandse politiek. Zo steunde hij Oostenrijk bij de onderwerping van de Hongaren. Voor het overige voerde hij een politiek van uitbreiding. Hij steunde de Griekse Vrijheidsoorlog tegen de Turken. Hij vond de Grieken weliswaar rebellen, maar de Turken noemde hij schurken. Als ideaal stond hem voor ogen een hersteld Byzantijns Rijk waarvan hij, de tsaar der Russen, hete wereldlijk en het geestelijk hoofd zou zijn.
Daarom bestreed hij de Turken tijdens de Griekse Vrijheidsoorlog. Maar hij hielp de Turken tegen Mehemed Ali, die vanuit Egypte veel Turks gebied veroverde en zelfs naar Constantinopel oprukte. De tsaar zag namelijk liever een zwak Turkije dan een sterk Egypte. In 1833 verkreeg tsaar Nikolaas I vrije doorvaart door de Bosporus en de Dardanellen, dus van de Zwarte Zee naar de Middellandse Zee.
Maar de Engelsen, die de Russische uitbreiding naar de Middellandse Zee niet graag zagen, namen Rusland in 1840 deze mogelijkheid weer af. Het Turkse Rijk was echter niet sterk genoeg om Rusland te weerstaan. Men sprak over Turkije als de zieke oude man. Nikolaas I was vastbesloten een uitweg naar de Middellandse Zee te verkrijgen. Dat zou uiteindelijk leiden tot de Krim-oolog van 10853 tot 1856.
(foto : keizer Frans I van Oostenrijk)
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer