W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Epictetus

Epictetus (Hi�rapolis, Syri�, ca. 50 - Nicopolis [= Actium in Noordwest-Griekenland] ca. 130), Grieks wijsgeer, leerling van Musonius Rufus, een van de hoofdvertegenwoordigers van de latere Stoa, was de slaaf van een van Nero's hoge ambtenaren; na 68 werd hij vrijgelaten en ca. 93 werd hij door Domitianus naar Actium verbannen, waar hij zijn school vestigde. Hij grijpt rechtstreeks op de Oude Stoa terug.
Zijn belangstelling voor logica en fysica was echter gering: ethiek en moraal waren voor hem hoofdzaak. Zijn leer vertoont overeenkomst met die van de cynici: hij richt zich niet tot een elite, maar tot de gewone man; anders dan vele andere sto�cijnen houdt hij zich verre van de politiek. De mens moet zich niet hechten aan dat wat buiten zijn macht ligt, maar aan dat waarover hij beschikken kan: de eigen wil en de eigen persoonlijkheid.
De wereld wordt bestuurd door de goddelijke voorzienigheid (Logos), waaraan wij ons, als wij juist oordelen, hebben over te geven. Op rationele gronden moeten wij iedere stap conform de goddelijke dioik�sis ( 'organisatie van de wereld') laten geschieden.
Pas door zich uit vrije wil en inzicht aan de god toe te vertrouwen kan de mens, wiens eigenlijke persoonlijkheid een deeltje (ap�spasma) van de god is, vrij worden van de wisselvalligheden van het leven: ziekte, pijn en dood, ja zelfs het verlies van hen die ons het meest na aan het hart liggen, kan ons dan niet deren. Een dagelijks gewetensonderzoek wordt aanbevolen.
Epictetus' vroomheid toont overeenkomsten met die van het christendom, maar is veel intellectualistischer. Zijn postuum gepubliceerde voordrachten be�nvloedden Marcus Aurelius. Epictetus publiceerde zelf niet.
Zijn leerling Arrianus gaf aantekeningen naar zijn Diatribai ( 'Voordrachten') uit, waarvan vier boeken over zijn; eveneens een uittreksel daaruit, het Encheiridion ( 'Handboekje'; in o.m. de 16de-18de eeuw veelgelezen troostliteratuur).
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer