WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Poolgebieden

Eskimo's

Er is een tijd geweest waarin de Eskimo’s veel meer verspreid leefden dan tegenwoordig. Op dit moment leven er ongeveer 30.000 op Groenland, 12.000 in het Canadees gedeelte van de poolstreken, 1.500 in Siberië en de rest in Alaska. De naam Eskimo betekent ‘eter van rauw vlees’. De naam is afkomstig van de taal der Algonkin-Indianen. De rijkdom van een Eskimo wordt niet afgemeten naar het aantal goederen dat hij bezit, maar naar de behendigheid waarmee hij kan jagen en zodoende zijn familie in leven kan houden. Eskimo’s hebben een zeer groot samenwerkingsgevoel. Omdat zij voortdurend worden geconfronteerd met de dreiging van de hongerdood ligt hun enige redding in een goede samenwerking. Alles wat wordt gevangen en gedood wordt dan ook gedeeld.
De Eskimo’s, die nog aan de traditionele gebruiken vasthouden, moeten gedurende bijna de helft van het jaar ongeveer zeventien uur per dag in koude, donkere, primitieve eenkamerwoningen doorbrengen. Ze zijn niet alleen zeer sociaal, maar ook zeer hartelijk en vriendelijk. Op dat punt hebben wij beslist nog heel wat van hen te leren.
Hun lievelingsprooi zijn robben, maar in de donkere winter zijn ze moeilijk te vangen. Men kan duidelijk stellen dat de rob het lot van de Eskimo’s meer beďnvloedt dan wat ook. Er zijn reeds veel families van de honger omgekomen doordat er een tekort aan robben was.
De zomer stelt echter minder hoge eisen. Dan kunnen de robben op het ijs worden beslopen of in het water vanuit de kajaks geharpoeneerd.
Deze kajaks zijn boten die volgens de oude gebruiken met huiden zijn bespannen. Ze zijn niet hetzelfde als de oemiaks, de grotere vaartuigen die bestemd zijn voor passagiers- en goederentransport. Verder is de Eskimo een behendige jager op walvissen en walrussen (die hij met een harpoen te lijf gaat). Bovendien is hij in staat om in het water vissen aan zijn speer te rijgen en zelfs kariboes, wanneer die in de lente en in de herfst naar het water trekken.
Wanneer er een tekort aan brandstof is, eten de Eskimo’s hun voedsel rauw. Gewoonlijk wordt het eten echter gekookt in stenen potten die boven stenen lampen worden verwarmd. Deze lampen branden op gesmolten dierlijke vetten. De pitjes worden wel eens gemaakt van mos, dat bovendien in de zomer wordt verzameld om er de laarzen mee op te vullen, zodat ze extra warm zijn.
De Eskimocultuur is op drie belangrijke peilers gebaseerd : hoe te jagen om aan eten te komen, hoe kleren te maken en hoe een huis te bouwen.
Velen denken dat alle Eskimo’s in iglo’s leven, maar dat is niet zo. Veel Eskimo’s hebben zelfs nog nooit een iglo gezien. Enkel de Eskimo’s in het Canadese noordpoolgebied leven op die wijze.
Voor velen onder hen is het huis slechts een ‘tijdelijk’ onderkomen, gebouwd met houten paaltjes, stukjes kariboehuid en enkele graszoden. Dergelijk onderkomen noemen zij een iccellik, een naam ontleend aan het woord iccuk, wat betrekking heeft op de kariboehuiden. Dit soort huizen kan gemakkelijk worden afgebroken wanneer men verder trekt. Een ander type woning bestaat uit een raamwerk waartegen zoden worden opgestapeld, of uit stenen die van samengeperste aarde worden gemaakt.
Dit is zowat de levenswijze waaraan de Eskimo’s tussen de 4.000 en misschien wel 6.000 jaar lang zijn trouw gebleven. Het is een leefwijze die een grote realiteitszin vereist en die jaren geleden werd doorgevoerd tot het punt van zelfvernietiging. Wanneer er hongersnood dreigde was het gebruikelijk dat de bejaarden zelfmoord pleegden of iemand anders vroegen hen te doden. En wanneer er teveel kinderen werden geboren, werden ze gedood (voornamelijk de meisjes). Dat is dan ook de reden waarom zelfs grote dorpen nooit meer dan zo’n honderd inwoners hebben.
De moderne beschaving heeft hier ook z’n intrede gedaan, zodat die tradities stilaan wijken.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer