WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Historische figuren

Federico Garcia Lorca

García Lorca, Federico (Fuente Vaqueros, bij Granada, 5 juni 1898 - Viznar, bij Granada, 18 aug. 1936), Spaans dichter, studeerde rechten, letteren en wijsbegeerte, eerst in Granada, later in Madrid, waar hij de meest verfijnde geesten in de Spaanse letteren leerde kennen. Hij was een goed pianist en schilder, vriend van De Falla en Dalí, illustreerde enkele van zijn eigen werken en legde grote belangstelling voor de Spaanse folklore aan de dag; als leider van de universitaire toneelgroep La Barraca, die de Spaanse klassieken in de provincie opvoerde, trok hij in de jaren dertig door het land en hield bovendien met zeer veel succes voordrachten, ook in Amerika tijdens een verblijf in de jaren 1929-1930. In het begin van de Burgeroorlog werd hij in de bergen bij Granada door falangisten vermoord (zie Spaanse Burgeroorlog).
García Lorca was een groot lyrisch dichter, die zijn inspiratie zowel zocht in het volk en het land als in de historische avant-garde, in het bijzonder het surrealisme. Romancero gitano (1928) is het meest geslaagde monument in de 20ste eeuw opgericht voor de Spaanse romance. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (1935) is een wonderlijke mengeling van classicisme en avant-gardisme. Daarnaast verdient het aan het modernisme verwante Poeta en Nueva York (1940) vermelding, om de apocalyptische beeldenrijkdom en de vitale wanhoop.
Ook in zijn toneelwerk is García Lorca van grote betekenis geweest. Het is lyrisch toneel dat van het burleske en grilligste spel (o.a. La zapatera prodigiosa, 1930, en Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, 1933) via een aantal werken van romantische, 19de-eeuwse inspiratie (o.a. Mariana Pineda, 1928, en Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores, 1935) overgaat in enerzijds het avantgardistische experiment (Así que pasen cinco años, 1931; El público, 1978; postuum) en anderzijds de volkse thematiek en de tragische sfeer van de drie grote tragedies die het bekendste deel van zijn toneelwerk vormen: Bodas de sangre (1932), Yerma (1935) en La casa de Bernarda Alba (1936), dat na zijn dood in première ging.
De veelzijdige kunstenaar, die ook verzen en verhalen voor kinderen schreef, wordt beschouwd als een van de belangrijkste figuren van de 20ste-eeuwse Spaanse literatuur. Veel van zijn werk is in Nederlandse vertaling verschenen.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer