W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Ferdinand II van Aragon

bijgenaamd de Katholieke (Sp.: Fernando el Cat�lico) (Sos 10 maart 1452 - Madrigalejo 23 jan. 1516), koning van Arag�n van 1479 tot 1516, tweede zoon van Johan II. Hij werd na de dood van zijn oudere halfbroer als opvolger erkend (1461). In 1469 huwde hij Isabella van Castili�, zuster van koning Hendrik IV. Bij diens dood in 1474 volgde Isabella op en Ferdinand werd haar mederegent, met de koningstitel (als zodanig Ferdinand V). Sedert 1471 was hij reeds koning van Sicili�.
Nadat Ferdinand in 1479 Arag�n en Cataloni� van zijn vader had ge�rfd, was door het gezamenlijke optreden van het koninklijk echtpaar de grondslag van ��n Spaans rijk gelegd. Beiden regeerden echter hun eigen territoria en hadden een duidelijke werkverdeling. Ferdinand en Isabella worden samen bij voorkeur aangeduid als 'de Katholieke Koningen', waarbij het woord katholiek de betekenis heeft van 'algemeen', dus de koningen over heel Spanje. Ferdinand hield de buitenlandse politiek in eigen hand. In de eerste plaats streefde hij ernaar, de Aragonese macht in het westelijk bekken van de Middellandse Zee te vergroten. Voorts versterkte hij de positie van zijn huis door de huwelijken van zijn kinderen: zijn oudste dochter Isabella huwde achtereenvolgens prins Alfons en prins Manuel van Portugal; zijn enige zoon, Johan (gestorven 1497), huwde Margaretha, zijn tweede dochter, Johanna, werd gemalin van Filips, beiden kinderen van keizer Maximiliaan I; de jongste dochter Catharina huwde eerst prins Arthur van Engeland en na diens dood de latere Engelse koning Hendrik VIII. In 1501 kwam een verdeling van het koninkrijk Napels tussen Lodewijk XII van Frankrijk en Ferdinand tot stand. In 1503 wist Gonsalvo de Cordoba het Franse deel voor Ferdinand te veroveren, waarna deze als Ferdinand III de troon besteeg: het begin van de eeuwenlange Spaanse heerschappij over Zuid-Itali�. De binnenlandse politiek was gericht op versterking van de koninklijke macht.
Van al zijn kinderen overleefden slechts Johanna en Catharina Ferdinand. Na de dood van Isabella (1504) volgde Johanna in Castili� op. Toen echter haar gemaal, Filips de Schone, in 1506 was overleden, maakte Ferdinand op grond van het feit dat zij krankzinnig was, zich meester van de macht in Castili�, als regent voor zijn kleinzoon Karel V. Reeds in 1505 was Ferdinand hertrouwd met Germaine van Navarre-Foix, waardoor hij in 1512 het zuiden van Navarra met Arag�n kon verenigen.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer