W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Filips II van Spanje

Filips II (Valladolid 21 mei 1527 - Escorial 13 sept. 1598), koning van Spanje, zoon van keizer Karel V en Isabella van Portugal, aanvaardde op 25 okt. 1555 het bestuur over de Nederlandse gewesten en 16 jan. 1556 over de Spaanse en Italiaanse gebieden. Het beeld dat zich in de geschiedschrijving van Filips gevormd heeft is, grotendeels als consequentie van de religieuze strijd, zeer ambivalent: enerzijds (vooral van rooms-katholieke zijde) wordt hij afgeschilderd als vroom, plichtsgetrouw en kunstlievend, anderzijds als achterdochtig, besluiteloos, onbetrouwbaar en wreed.
Zijn opvoeding in Spanje had hem een hoge opvatting van zijn taak als vorst bijgebracht, in dienst van de Spaanse suprematie, onafscheidelijk verbonden en verweven met die van de Kerk, die hij overigens aan het koninklijk gezag onderworpen wilde zien. Zijn invloedrijkste raadgevers waren: de vredelievende prins van Eboli en diens tegenspeler, de toegewijde maar fanatieke hertog van Alva, terwijl na 1564 Antonio Perez en na 1578 Granvelle een belangrijke, zij het altijd door koninklijke achterdocht beperkte, rol speelden. Zijn regering was ��n voortdurende strijd op alle fronten van Europa met als gevolg het economisch bankroet van Spanje aan het eind van de 16de eeuw (de situatie was zelfs zo ernstig, dat bij de dood van Filips alleen de rente al van de staatsschuld tweederde van de inkomsten verslond). Met zijn verbeten geloofsijver verklaarde hij de Turken onmiddellijk na zijn troonsbestijging de oorlog (1559). De Heilige Liga met de paus en Veneti� leidde tot de vernietiging van de Turkse vloot bij Lepanto (1571), terwijl Don Juan in hetzelfde jaar Tunis veroverde.
Terzelfder tijd zetten zijn veldheren Emanuel Philibert van Savoye, Willem van Oranje, Egmont en Horne de door Karel V begonnen oorlog met Frankrijk voort. Na de overwinningen bij Saint-Quentin (1557) en Grevelingen (1558) volgde in 1559 de Vrede van Cateau-Cambr�sis. Intussen had Alva door zijn intocht in Rome (1557) paus Paulus IV gedwongen zijn verzet tegen Filips' aanspraken op het koninkrijk Napels op te geven. De verhouding met Engeland, dat in de oorlog met Frankrijk vanwege het huwelijk van Filips met Maria Tudor bondgenoot was geweest, werd na de troonsbestijging van Elisabeth I steeds slechter. Na de terechtstelling van Maria Stuart zond Spanje de Armada (1588), die vernietigd werd. Een Engels-Nederlandse vloot deed zelfs een aanval op Cadiz (1596). Pas na Filips' dood werd er vrede gesloten. Inmiddels had hij ook partij gekozen tegen Frankrijks troonpretendent, de latere Hendrik IV, door zijn dochter Isabella kandidate te stellen. Na verscheidene veldtochten van Parma in Frankrijk verklaarde de inmiddels koning geworden Hendrik IV Spanje in 1595 de oorlog en sloot een jaar later met Engeland en de Verenigde Nederlanden het Drievoudig Verbond. Spanje moest de Vrede van Vervins (1598) sluiten. Het enige blijvende resultaat van al zijn oorlogen was de verovering van Portugal door Alva na de dood van koning Hendrik (1580). Filips kon zich laten huldigen en behandelde Portugal voortaan als een provincie van zijn rijk.
Filips' binnenlands beleid was al niet veel gelukkiger. In 1568 brak in de Nederlanden de opstand uit die de Tachtigjarige Oorlog zou worden en na zijn afzwering in 1581 de noordelijke gewesten zou verloren doen gaan. De zuidelijke stond hij in 1598 af aan zijn dochter Isabella en haar echtgenoot Albrecht van Oostenrijk. Zoals hij zich hier tegen het protestantisme keerde, deed hij het in nog sterker mate in Spanje. Daar vervolgde hij ook de Morisco's zo fel, dat zij in 1568 in opstand kwamen en de strijd drie jaar volhielden. Hij was viermaal gehuwd, en wel achtereenvolgens met: Maria van Portugal (1543), moeder van Don Carlos; Maria Tudor, koningin van Engeland (1555); Elisabeth, dochter van de Franse koning Hendrik II en moeder van o.a. zijn lievelingsdochter Isabella (1559); Anna van Habsburg, moeder van Filips III (1569).
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer