W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Filips de Grootmoedige

(Marburg 13 nov. 1504 - Kassel 31 maart 1567), sedert 1518 landgraaf van Hessen, voerde, reeds in 1524 door Melanchthon voor de lutherse leer gewonnen, in zijn land de kerkhervorming door. In 1527 richtte hij te Marburg de universiteit op teneinde de theologische vorming der aankomende geestelijken te bevorderen. Tegelijkertijd ontplooide Filips in de Duitse Rijkspolitiek een grote activiteit, die het belang van het protestantisme onafscheidelijk aan dat der territoriale vorsten koppelde.
Om de eenheid in het kamp der hervormingsgezinden te bewaren poogde Filips tussen Luther en Zwingli en verzoening tot stand te brengen (Marburger godsdienstgesprek, okt. 1529). In 1531 stichtte hij het Schmalkaldisch Verbond en in 1534 behaalde hij een groot politiek succes door de verdreven protestantse hertog Ulrich van W�rttemberg zijn land te helpen heroveren. Nu trad Filips als gezagvolle aanvoerder der Duitse protestanten op. In 1539 huwde hij naast zijn wettige gemalin Christina van Saksen zijn ma�tresse Margaretha van der Sale. Karel V dreigde met gerechtelijke strafvervolging. De ge�ntimideerde landgraaf zag zich nu genoodzaakt om contacten met de keizer aan te knopen, hetgeen zijn leiderspositie onder de Duitse protestanten ondergroef. In de Schmalkaldische Oorlog schaarde Filips zich aan de zijde van de protestantse standen, maar hij voerde een halfslachtig oorlogsbeleid. In 1548 viel hij door verraad in handen van zijn tegenstanders en hij werd tot 1552 gevangen gehouden.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer