W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Filips de Schone der Nederlanden

(Brugge 22 juni 1478 - Burgos 25 sept. 1506), graaf van Vlaanderen, Artesi�, Henegouwen en Holland-Zeeland, markgraaf van Namen, hertog van Brabant-Limburg en Luxemburg (1482-1506) en (als Filips I) koning van Castili� (1504-1506), zoon van Maximiliaan van Oostenrijk en van Maria van Bourgondi�. Toen zijn moeder in 1482 stierf, werd hij troongerechtigd, maar zijn vader oefende tijdens zijn minderjarigheid het regentschap over de Nederlanden uit. Filips werd opgevoed te Mechelen en onderging de invloed van de inheemse adel, wat duidelijk werd toen hij in 1494 meerderjarig werd verklaard en persoonlijk het bewind in handen nam. Hij startte met een politiek die afgestemd was op de belangen van de Nederlanden en berustte op de neutraliteit in de toenmalige Frans-Engelse tegenstellingen. Hierdoor week hij af van de politieke lijn van zijn vader, die een harde anti-Franse houding had aangenomen. Met de Engelsen sloot hij in 1496 de Intercursus Magnus, een handelsverdrag dat Engeland toeliet in de Nederlanden, behalve in Vlaanderen, vrij aan lakenhandel te doen. Met de Fransen kwam hij op goede voet door aan koning Karel VIII leenhulde te brengen voor Vlaanderen en Artesi� en door in 1498 het Verdrag van Parijs te sluiten, waarbij hij definitief afzag van de herovering van Bourgondi� en van zijn aanspraken op Gelderland. In 1496 huwde Filips met Johanna, dochter van Ferdinand van Arag�n en Isabella van Castili�. Dat Spaanse huwelijk, waaruit in 1500 de latere keizer Karel werd geboren, kreeg in de loop van hetzelfde jaar een grote politieke betekenis, toen ten gevolge van verschillende sterfgevallen Filips' vrouw erfdochter van Arag�n en Castili� werd. Voor Filips gingen de belangen van zijn dynastie zwaarder wegen dan die van de Nederlanden en in zijn beleid kwam een plotselinge ommekeer. De neutraliteitspositie werd vervangen door een duidelijke Fransgezinde houding, zoals bleek uit het huwelijksverdrag dat Filips in 1501 liet sluiten tussen zijn anderhalf jaar oude zoon Karel en Claudia, dochter van de Franse koning Lodewijk XII. Door Filips' tussenkomst kwam een toenadering tussen zijn vader Maximiliaan en de Franse koning tot stand (Verdrag van Blois, 1504), waarbij beide vorsten het eens werden over de positie van het tussen hen betwiste hertogdom Milaan. In 1504 overleed Isabella van Castili� en terwijl Ferdinand van Arag�n het regentschap voor zich opeiste, liet Filips zich te Brussel tot koning van Castili� uitroepen. In 1506 vertrok hij naar Spanje. Als gevolg van een storm in Engeland verzeild geraakt, moest hij daar het Intercursus Magnus, een voor de Nederlanden ongunstig handelsverdrag, sluiten. Ten slotte belandde hij dan toch in Spanje, waar zijn schoonvader hem niet zonder moeilijkheden als koning van Castili� (naast Ferdinands dochter Johanna als koningin) erkende. Nauwelijks drie maanden later overleed hij.
Filips de Schone was de laatste vorst die de Nederlanden persoonlijk regeerde. Hij zette er de centralisatiepolitiek van zijn voorgangers voort, o.m. door de Grote Raad definitief te Mechelen te vestigen (1504).
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer