W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Filips van de Elzas

(1142 - bij Akko 1 juni 1191), graaf van Vlaanderen van 1168 tot 1191, tweede zoon van Diederik van de Elzas en Sibylla van Anjou, was regent van het graafschap tijdens de derde reis van zijn vader naar het H. Land, werd in 1157 bekleed met de titel van graaf en nam deel aan de regering. Door zijn huwelijk met Elisabeth van Vermandois (1156) verwierf hij in 1163 het graafschap Vermandois en de afhankelijkheden Amiens en Valois, waardoor Filips' machtsgebied in het zuiden tot aan het Franse kroondomein reikte. Bij de dood van Elisabeth (1182) eiste de Franse koning Filips II August haar bezittingen op, doch na onderhandelingen mocht Filips ze levenslang behouden; niettemin stond hij vrijwillig Valois aan zijn schoonzuster Eleonora af. In 1184 hertrouwde Filips met Mathilde, dochter van Alfons I, koning van Portugal. Beide huwelijken bleven kinderloos. Het besef (ca. 1179) dat het Huis van de Elzas in mannelijke lijn zou uitsterven, heeft Filips ertoe verleid een politiek te voeren die erop gericht was het Franse kroondomein te beheersen. In 1180 liet hij zijn nicht Isabella van Henegouwen huwen met de jonge Franse koning Filips II Augustus, die onder zijn voogdij stond. Dat bleek echter een misrekening, want Filips II Augustus ging een eigen politiek voeren, die van hem de grote hersteller van de koninklijke macht zou maken. Toen Filips van de Elzas overleed viel het zuidelijk deel van Vlaanderen (het latere graafschap Artesi�), dat hij als huwelijksgift aan Isabella had geschonken, aan Frankrijk. Na de mislukking van zijn politiek tegenover Filips II Augustus zocht Filips van de Elzas compensatie in zijn Palestijnse ambities, die evenmin met succes werden bekroond. Tijdens de tweede tocht naar het H. Land stierf hij aan een epidemische ziekte bij de belegering van Akko. Hij werd opgevolgd door zijn zwager, Boudewijn V van Henegouwen.
Filips' binnenlandse politiek wordt gekenmerkt door een krachtige stedelijke politiek (verlenen van eenvormige keuren aan de grote Vlaamse steden), door ingrijpende wijzigingen op gerechtelijk gebied (vernieuwing van het strafrecht, instelling van de baljuws) en door een reeks opmerkelijke economische initiatieven (o.m. stichting van de havens Grevelingen, Nieuwpoort, Damme en Biervliet). De eerste periode van zijn regering, die samenvalt met deze vernieuwingen, wordt beheerst door de figuur van zijn kanselier, Robrecht van Ari�n, bisschop-elect van Atrecht en Kamerijk. In de periode nadien schijnt Filips zelf zijn politieke lijn te hebben uitgetekend. Geletterd als hij was, groeide zijn hof uit tot een centrum van cultuur. Ook in de krijgskunst wist hij zich een reputatie op te bouwen. Zijn voornaamste rol was die van uitbouwer van een moderne Vlaamse staat. In 1180 liet hij het Gravensteen te Gent (zie foto) optrekken als verblijfplaats voor het grafelijk geslacht.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer