WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Historische figuren

Flavius Gratianus

(Sirmium 359 - Lyon 25 aug. 383), oudste zoon van keizer Valentinianus I van het westelijk deel van het Romeinse Rijk, werd in 367 door zijn vader tot medekeizer (augustus) benoemd en volgde hem in 375 op. Al dadelijk verlangde het leger de verheffing van zijn halfbroer Valentinianus II tot medekeizer; Gratianus gaf toe, liet nominaal ItaliŽ en Africa aan Valentinianus II, maar oefende ook hier het oppergezag uit tot diens meerderjarigheid. In 378 leed zijn oom Valens, keizer van het oostelijk rijksdeel, in de Slag bij Adrianopel tegen de Goten de nederlaag en verloor het leven. Daar Gratianus zich niet sterk genoeg voelde om de Goten te stuiten, droeg hij de augustustitel van het oosten aan Theodosius op. Gratianus was onzelfstandig en gemakkelijk te beÔnvloeden, bijv. door zijn gouverneur, de dichter Ausonius. In Trier hield hij een schitterend hof. Omdat hij de Germanen begunstigde, verhief het leger in Britannia de Spanjaard Magnus Maximus tot keizer. Op weg tegen hem werd Gratianus door zijn soldaten bij Parijs verlaten en op de vlucht gedood. Gratianus was een aanhanger van de orthodoxie en werd gesteund door bisschop Ambrosius van Milaan. Hij vervolgde de arianen en donatisten en trad op tegen de heidense cultus. Hij was de eerste Romeinse keizer die de titel pontifex maximus aflegde (379).
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer