W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Fran�ois Mauriac

Mauriac, Fran�ois (Bordeaux 11 okt. 1885 - Parijs 1 sept. 1970), Frans schrijver, verloor vroeg zijn vader en werd opgevoed door een streng katholieke moeder. In 1906 vestigde hij zich in Parijs, waar hij meewerkte aan kleine literaire bladen en in 1909 debuteerde met de dichtbundel Les mains jointes, die door Maurice Barr�s enthousiast werd begroet. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij in militaire dienst. In 1925 kreeg hij de grote romanprijs van de Acad�mie fran�aise voor Le d�sert de l'amour; in 1933 werd hij gekozen tot lid van de Acad�mie fran�aise. In de jaren dertig begon zijn politieke stellingname: hij keerde zich (als een van de weinige katholieken uit bourgeois-milieu) tegen de Italiaanse overval op Abessini� en koos tijdens de Spaanse Burgeroorlog partij voor de republikeinen. Fel verzette hij zich tegen de Duitse bezetting van Frankrijk, maar niet minder tegen de excessen begaan bij de zuiveringen nadien. In de jaren vijftig toonde hij zich een voorstander van de ontvoogding van de Franse bezittingen in Noord-Afrika; zijn 'Bloc-Notes' in het weekblad L'Express getuigen daarvan. De laatste jaren van zijn leven stelde hij zich onverbiddelijk achter het beleid van president De Gaulle, over wie hij in 1964 een boek publiceerde.
Mauriacs grote reputatie berust in de eerste plaats op zijn psychologische romans, veelal spelend in zijn geboortestreek, in het hem zo bekende milieu van grootgrondbezitters uit de Landes, die hij meedogenloos tekende in hun gemakkelijk compromis tussen de eisen van het geloof en de geneugten van de wereld. De auteur zelf vond in deze werken een wankel evenwicht tussen zijn kunstenaarstemperament en zijn godsdienstige overtuiging. In wezen was hij de man die het absolute nastreeft, die alles wil geven aan de wereld en alles aan God. Het is dit conflict, met literair meesterschap getekend en in de latere romans verzacht door de idee van de goddelijke genade, dat Mauriacs werk de psychologische diepte en dramatische spanning heeft gegeven die ook zijn toneelstukken hebben, waarvan Asmod�e (1937) het vrij late, maar gelukkige debuut vormt. In 1952 werd hem de Nobelprijs voor letterkunde toegekend.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer