W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Fran�ois Mitterrand

Mitterrand, Fran�ois (Maurice Marie) (Jarnac, dep. Charente, 26 okt. 1916 - Parijs 8 jan. 1996), Frans politicus, studeerde o.a. rechten aan de Sorbonne te Parijs. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde hij een rol in het verzet. In 1946 was hij een van de oprichters van de sociaal-democratische UDSR (Union d�mocratique et socialiste de la r�sistance). Tussen 1947 en 1957 was Mitterrand o.m. minister van Binnenlandse Zaken (1954-1955) en van Justitie (1956-1957). De gaullistische overwinning in 1958 kostte de socialist Mitterrand zijn parlementszetel, maar in 1962 kwam hij terug. In 1965 slaagde hij erin diverse socialistische en andere linkse groeperingen achter zijn kandidatuur voor het presidentschap te verenigen, zodat hij in de tweede ronde van de verkiezingen tegen De Gaulle ruim 44% van de stemmen behaalde. In 1967 wist hij de samenwerking van de linkse partijen uit te breiden met de communisten, wat bij de parlementsverkiezingen van dat jaar bijna tot een linkse meerderheid leidde. In 1971 veroverde Mitterrand het voorzitterschap van de nieuw-opgerichte socialistische partij (PS). Bij de presidentsverkiezingen van 19 mei 1974 werd hij, als onbetwiste kandidaat van links, met een zeer geringe meerderheid verslagen door Giscard d'Estaing. Mitterrand slaagde er niet in te verhinderen, dat het bondgenootschap met de communisten, dat sinds 1972 bestond, in 1977 uiteenviel. In 1981 werd hij president van de Franse republiek nadat hij bij de tweede ronde van de presidentsverkiezingen de zittende president, Giscard d'Estaing, met ca. 52% van de stemmen had verslagen. Steunend op een absolute meerderheid van de PS in het parlement en op de door hem benoemde premiers P. Mauroy (1981-1984) en L. Fabius (1984-1986) voerde hij aanvankelijk een hervormingsbeleid dat gericht was op nationalisering van banken en verscheidene belangrijke industrie�n, naast decentralisering van de overheidsbevoegdheden. Verslechterde economische omstandigheden deden hem echter besluiten tot een grootscheeps bezuinigingsprogramma teneinde o.a. de werkloosheid en de inflatie te bestrijden. Bij de parlementsverkiezingen van 1986 verloor de PS haar absolute meerderheid, zodat Mitterrand met een rechtse regering onder zijn rivaal, de gaullist J. Chirac, moest samenwerken (de zgn. 'cohabitation'). In 1988 verving hij zijn eerste-minister Chirac, die hij in de presidentsverkiezingen van dat jaar met 54% van de stemmen had verslagen, door de socialist M. Rocard. Om zijn greep op de regering nog te vergroten, benoemde hij in 1991 de als minder pragmatisch maar strijdvaardiger beschouwde E. Cresson, Frankrijks eerste vrouwelijke premier. O.a. door voorstellen tot belastingverhoging boette zij in aan populariteit; zij werd vervangen door P. B�r�govoy.
In de buitenlandse politiek zette Mitterrand de onafhankelijke kernwapenpolitiek van Frankrijk voort. Met het oog op de verhoging van de bewapening van de Sovjet-Unie omstreeks 1980, pleitte hij binnen NATO-verband voor een versterking van de nucleaire bewapening. Met betrekking tot de EG betoonde hij zich een voorstander van verdere Europese integratie.
Bij de verkiezingen van maart 1993 verkregen de centrum-rechtse partijen een overweldigende parlementaire meerderheid. Mitterrand was gedwongen tot samenwerking met de gaullistische premier Edouard Balladur. Spoedig daarna kwam aan het licht dat hij leed aan een ongeneeslijke vorm van prostaatkanker. In 1994 baarde een met zijn medewerking tot stand gekomen biografie opzien, waarin uiterst rechtse sympathie�n in zijn jonge jaren en zijn samenwerking met het Vichy-bewind niet werden verzwegen. Mitterrand was in staat zijn ambtstermijn uit te dienen: op 17 mei 1995 droeg hij het presidentschap over aan zijn tegenstander Jacques Chirac; acht maanden later bezweek hij aan zijn ziekte. Hij werd ge�erd als een van Frankrijks grootste politieke figuren.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer