W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Frans I van Frankrijk

(Cognac 12 sept. 1494 - Rambouillet 31 maart 1547), uit het Huis Valois-Angoul�me, koning van Frankrijk van 1515 tot 1547, kwam op grond van zijn afstamming van koning Karel V van Valois (gest. 1380) en zijn huwelijk met Claude, de dochter van zijn voorganger Lodewijk XII, aan het bewind. Zijn buitenlandse politiek werd beheerst door de strijd tegen de omsingeling van Frankrijk door Habsburg en om de invloed in Itali� en het bezit van Bourgondi�. Nadat hij na de Slag van Marignano (1515) het hertogdom Milaan op de Sforza's had veroverd, voerde hij vier oorlogen met keizer Karel V. Bij de eerste (1521-1526), naar aanleiding van beider werving om de keizerskroon, ging Milaan verloren, liep de Conn�table de Bourbon over en moest de in de Slag bij Pavia gevangen genomen koning de zeer nadelige Vrede van Madrid sluiten. Thuisgekomen weigerde hij het beloofde Bourgondi� af te staan en verbond zich in de liga van Cognac (1526) met Engeland, de paus, Veneti�, Florence en Milaan. Na de nu volgende oorlog (1526-1529) mocht hij echter blij zijn met het compromis van de zgn. Damesvrede van 1529, waarbij hij vrijwel al zijn aanspraken moest opgeven. In 1530 huwde hij zelfs Karels zuster Eleonora, koningin-weduwe van Portugal. Intussen poogde hij met het behoud van de vriendschap met Hendrik VIII van Engeland nu sterkere andere bondgenoten te vinden in de sultan en de Duitse protestantse vorsten. Inderdaad eindigde de derde oorlog (1536-1538) onbeslist met de wapenstilstand van Nice. Toen Karel zijn eigen zoon Filips in Milaan aan de macht bracht in plaats van de zoon van de Franse koning, zoals was overeengekomen, brak de vierde oorlog uit (1542-1544). Hendrik VIII koos daarbij, beducht voor evenwicht, weer de kant van Karel V, zoals eerder in 1521. De Franse legers hadden de overhand in Itali� (Slag bij Cerisole, 1544), Karel echter in Frankrijk zelf, terwijl Hendrik VIII Boulogne veroverde. De Vrede van Cr�py (1544) was bijna een duplicaat van de Damesvrede en die van Ardres (1546), met Engeland, bracht Boulogne weer tegen aanzienlijke betaling terug.
Binnenslands had de politiek van de koning meer succes. Hij slaagde erin het koningschap stevig te bevestigen, waarmee hij de grondslagen legde voor het absolutisme. In 1516 sloot hij een concordaat met paus Leo X en kreeg daarmee in feite het recht kerkelijke ambten te vergeven. Zelf zeer geschoold in de humanistische idee�n bracht de koning begrip op voor de Hervorming, hoewel hij deze, nadat zij een uitgesproken antikatholiek karakter had gekregen, onderdrukte (1534-1535 en vooral na 1540).
Frans I was een groot mecenas, die de stoot gaf tot een schitterende culturele opbloei in Frankrijk, niet in het minst door zijn persoonlijke belangstelling voor en bevordering van de renaissance. Uit Itali� liet hij kunstenaars naar zijn hof komen en gaf opdrachten tot het bouwen of verfraaien van grootse paleizen (Amboise, Chambord, Fontainebleau). De vroegste renaissance, vooral die in meubel- en interieurkunst, wordt naar hem wel Style Fran�ois I genoemd. In 1530 stichtte hij de Lecteurs Royaux, waaruit het Coll�ge de France ontstond. Hij was de eerste van de Franse koningen die zijn hof met buitensporige weelde omgaf, tevens de eerste die, als typisch kind van zijn tijd, het koninklijk decorum zeer openlijk verrijkte met ma�tresses, van wie Anne de Pisseleu, hertogin van Etampes, de bekendste was. Frans I is vele malen geschilderd. De beroemdste portretten zijn dat door Titiaan (Louvre, Parijs), waarschijnlijk naar een medaille vervaardigd, en door Jean Clouet.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer