W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek :
Historische figuren

Frans Daels

Daels, Frans (Antwerpen 7 jan. 1882 - Gent 22 dec. 1974), Belgisch arts en Vlaams voorman, studeerde geneeskunde te Leuven en Gent, was assistent te Gent en Berlijn (1906-1911), vanaf 1911 docent en van 1920 tot 1944 gewoon hoogleraar verloskunde en gynaecologie aan de Gentse universiteit. Hij maakte naam als gynaecoloog en kankerspecialist. Van 1914 tot 1918 verbleef hij als legerarts aan het IJzerfront, waar hij een belangrijke rol speelde in de Frontbeweging, o.m. als oprichter van het Secretariaat der Katholieke Vlaamsche Hoogstudenten (SKVH) en medestichter van Heldenhulde. Tussen de twee wereldoorlogen ageerde hij voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit, organiseerde hij de Vlaamse Wetenschappelijke Congressen en stichtte hij de Vereniging voor Wetenschappen. Hij was mede-organisator van de IJzerbedevaarten, waar hij als voorzitter van het bedevaartcomit� (1925-1943) jaarlijks het woord voerde en waarvan hij belangrijke politieke manifestaties maakte. In sept. 1940 werd hij lid van de Raad van Leiding (een adviesraad) van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV), maar hij kantte zich tegen het beleid en het optreden van de Duitse bezetter. Bij de bevrijding week hij uit naar Zwitserland. In 1946 werd hij bij verstek ter dood veroordeeld wegens collaboratie. In 1959 mocht hij evenwel naar Belgi� terugkeren en zijn medische praktijk hervatten.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer