W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Frederik Willem I

(Berlijn 15 aug. 1688 - Potsdam 31 mei 1740), koning van 1713 tot 1740, uit het Huis Hohenzollern, was een zoon van Frederik I. Op grond van steeds wisselende bondgenootschappen verwierf hij voor Pruisen Voor-Pommeren met Stettin en enkele eilanden in de Oostzee. Frederik Willem is echter vooral bekend gebleven vanwege zijn binnenlandse activiteit. Het Pruisische leger, dat aan een strenge tucht werd onderworpen, kreeg een sterkte van 80!000 man (op 2,5 miljoen inw.). In 1723 stelde hij het Generaldirektorium in, een centraal bestuurslichaam dat de provinciale besturen overkoepelde. Het beheer der financi´┐Żn werd gecentraliseerd en verbeterd, vnl. ten dienste van de krijgskas. Onder Frederik Willem werd de adel in het militaire en bestuursapparaat ge´┐Żntegreerd op de wijze die zo typerend voor Pruisen is gebleven. Zijn eigen koninklijk domein veranderde de koning in staatsdomein, vnl. met het oog op de opheffing van de horigheid der boeren. De adel kon hij echter niet ertoe bewegen zijn voorbeeld te volgen. Onder Frederik Willem I werden grote openbare werken uitgevoerd.
Zijn voornaamste genoegen bestond in het bijeenbrengen van een lijfgarde van reuzen. Bekend is hij voorts gebleven door zijn 'tabakscollege', een samenzijn waartoe hij zijn ministers en generaals avond aan avond dwong, en waarbij onder het gebruik van grote hoeveelheden tabak de tijd met platvloerse gesprekken en genoegens werd doorgebracht. Frederik Willem was een hardvochtige, ongecultiveerde man, in nagenoeg elk opzicht het tegendeel van zijn praalzieke vader, als orthodox calvinist werkzaam en plichtbewust en niettegenstaande zijn militaristische levensstijl afkerig van oorlog. Hij was gehuwd met Sophia Dorothea van Hannover, zuster van George II van Engeland. Zijn oudste zoon was Frederik de Grote.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer