W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Frederik Willem IV

(Berlijn 15 okt. 1795 - Sanssouci, bij Potsdam, 2 jan. 1861), koning van 1840 tot 1861, uit het Huis Hohenzollern, was een zoon van Frederik Willem III. Hij was begaafd, maar geneigd tot ijlhoofdigheid; een neiging die versterkt werd door de romantische geest van de tijd en door de invloed van het eigenaardige mengsel van conservatisme en vaag-christelijk mysticisme. In Frederik Willems omgeving werden deze idee´┐Żn nog aangevuld met de mythe van het 'Germanentum'. Aanvankelijk trachtte Frederik Willem wel degelijk het Pruisische absolutisme te verzachten, waarbij hem de invoering van een neofeodaal systeem met sterk corporatieve inslag onder een mystiek-beschermend koningschap voor de geest zweefde. In 1847 riep hij een Verenigde Pruisische Landdag samen, maar gaf deze geen enkele effectieve bevoegdheid; hij deelde in zijn openingsrede mede dat het koninklijke 'Gottesgnadentum' hem als onaantastbaar principe gold. Toen de Maartrevolutie in Berlijn uitbrak, was de koning onmiddellijk tot concessies bereid.
Bij een conflict tussen de Duitse Bond en Denemarken over Sleeswijk-Holstein in de zomer van 1848 steunde Frederik Willem de actie van het Frankfurter Parlement, maar kort daarop begon hij zich weer van de liberaal-nationale beweging af te wenden. Eind 1848 ontbond hij de in mei bijeengekomen Pruisische Constituante.
Op 28 maart 1849 koos het Frankfurter Parlement Frederik Willem tot keizer van Duitsland. Na enige aarzeling distantieerde hij zich echter nu definitief van de liberaal-nationale beweging door te verklaren dat hij de kroon niet van een volksvertegenwoordiging maar slechts uit de handen van de andere Duitse vorsten en soevereinen kon ontvangen. Daarmee had hij de reactie de overwinning verschaft, maar tevens de Duitse eenheid, die hij voorstond, onmogelijk gemaakt. Nu kwam hij met een plan voor een Duitse Unie naar voren: alle Duitse staten behalve Oostenrijk zouden zich onder Pruisische leiding aaneensluiten, en dat blok zou dan met de Donaumonarchie tezamen een Duitse federatie vormen. Deze eenheid moest door de Duitse vorsten worden tot stand gebracht. Van dit plan kwam niets terecht. In 1857 werd hij krankzinnig. Sindsdien trad zijn broer, de latere Wilhelm I, als regent op.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer