W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Gaius Flaminius

Flaminius, Gaius (gest. 217 v.C.), uit het plebejische geslacht der Flaminii, was in de Romeinse politiek tussen de Eerste en de Tweede Punische Oorlog de zegsman van de kleine agrari�rs en de armere burgers in het algemeen, en daarbij een heftig tegenstander van de Senaat. Als volkstribuun (232) dreef hij tegen de zin van de Senaat een akkerwet door, die de op de Senonische Galli�rs veroverde ager Picenus et Gallicus aan de Italische Oostkust onder behoeftige Romeinse burgers verdeelde. Hij was als praetor (227) de eerste stadhouder van de provincie Sicili�. In de Gallische Oorlog (225-222) versloeg hij als consul in 223 de Insubri�rs (bij het huidige Milaan). Hij liet als censor (220) de Via Flaminia naar Ariminum (Rimini) aanleggen, die Rome met het pas gekoloniseerde gebied in Noord-Itali� verbond, en in Rome de Circus Flaminius op het Marsveld. Ook wijzigde hij toen het stemrecht der vrijgelatenen (libertini), door hen te concentreren in de (aldus onevenredig vergrote) vier stedelijke kiesdistricten (tribus), wat het overwicht der 31 agrarische tribus versterkte. Hij steunde als enige senator de lex Claudia (218), die overzeese handel door senatoren onmogelijk maakte. In de Tweede Punische Oorlog viel hij, voor de tweede maal consul (217), bij het Trasimeense Meer in een hinderlaag van Hannibal: zijn leger werd vernietigd, hij zelf sneuvelde.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer