WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : In het water levende zoogdieren
 

De Gangesdolfijn

De Gangesdolfijn of Platanista gangetica. Grootte : lichaamslengte twee tot 2,5 meter. Seksen gelijk. Gewicht van zeventig kg. Uiterlijk : effen donker- of bleekgrijs; de vinnen ziet ietwat vierkant en er is op de rug een opvallende richel die overgaat in een lage rugvin. In iedere kaakhelft ongeveer 29 kleine, scherpe tanden.
Verspreidingsgebied : er zijn twee, zeer veel op elkaar lijkende ondersoorten die door sommige als soorten worden beschouwd : P.g. indi van de Indus en haar zijrivieren en P.g.gangetica uit de stroomgebieden van de Ganges en de Brahmaputra. Beide kwamen algemeen voor in hun respectieve rivieren, van de heuvels aan de voet van de Himalaya tot aan de aan de getijden onderworpen gedeelten.
Deze kleine dolfijn is beperkt tot de noordelijke rivieren van India. De kleine ogen zijn zwak en bezitten geen lenzen; de dieren leven voornamelijk in modderig water, waar ze hun prooi (vis en op de bodem levende krabben) zoeken met de hulp van echopeiling. Vroeger waren ze vrij talrijk, thans vormen ze een bedreigde soort. Het bouwen van dammen en opwerpen van barrières in hun rivieren de Indus, alsmede het onttrekken van water voor de irrigatie, hebben de populatie uiteen doen vallen en de dieren beperkt in hun bewegingsvrijheid. Vele honderden worden ieder jaar door vissers gedood, vaak per ongeluk doordat ze verdrinken in visnetten. Ze planten zich het hele jaar voort. Hun populatie, die geschat wordt op 700 tot 1000, gaat snel achteruit. Ook de naam Susu wordt gebruikt.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer