W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Gaston Eyskens

Eyskens, Gaston, (sinds 1973) burggraaf (Lier 1 april 1905 - Leuven 3 jan. 1988), Belgisch econoom en politicus, was hoogleraar aan de Leuvense universiteit (1934-1975), waar hij na de Tweede Wereldoorlog het Centrum voor Economische Studies en het Tijdschrift voor Economie oprichtte. Reeds als student kwam hij in contact met de christelijke arbeidersbeweging, waarin hij een toonaangevende rol speelde. Op het politieke vlak was hij voor de Tweede Wereldoorlog een van de bezielers van het weekblad Nieuw Vlaanderen, dat de concentratie (het samengaan van alle katholieke Vlaamsgezinden) propageerde, en namens de Katholieke Vlaamsche Volkspartij (KVV) medeondertekenaar van het federalistische beginselakkoord tussen KVV en VNV (8 dec. 1936). Hij was (katholiek, nadien CVP-)kamerlid (1939-1965) en senator (1965-1973) voor het arr. Leuven. In de regeringen-Van Acker (febr. - aug. 1945) en -Spaak (maart 1947 - juni 1949) was hij minister van Financi´┐Żn. Van aug. 1949 tot juni 1950 leidde hij het CVP-liberaal-kabinet dat de volksraadpleging in verband met de Koningskwestie organiseerde, waarna hij in de regering-Duvieusart (juni - aug. 1950) de portefeuilles van Economische Zaken en van Middenstand beheerde. In juni 1958 vormde hij een CVP-minderheidsregering, die in nov. 1958, na het sluiten van het Schoolpact, werd verruimd tot een CVP-liberale coalitie, die in sept. 1960 naar aanleiding van de Kongocrisis werd gewijzigd. Deze regering werd geconfronteerd met zware moeilijkheden rond de Eenheidswet en zij trad af na de verkiezingen van 26 maart 1961. In 1965 werd Eyskens belast met het departement van Financi´┐Żn in de regering-Harmel (juli 1965 - febr. 1966). Van juni 1968 tot nov. 1971 was hij eerste-minister van de CVP/PSC-BSP-regering, die de derde grondwetsherziening doorvoerde en een begin maakte met de federale hervorming van de staat. Van jan. tot nov. 1972 leidde hij andermaal een CVP/PSC-BSP-kabinet en trok zich nadien uit het politieke leven terug. Hij was gouverneur van de Wereldbank te Washington (1947-1949 en 1965-1966) en werd op 5 april 1963 tot minister van Staat benoemd.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer