W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Amfibie�n en reptielen
 

Geelgroene zaagkikker

De Litoria cyclorhynchus leeft in grote poelen en bereikt een lengte tot acht cm.
Deze opvallend getekende kikker klimt slechts zelden; hij leeft in het water of in het riet. Alleen bij zware regenval gaat hij aan land. Overdag is hij actief en als een vraatzuchtig roofdier jaagt hij op ieder klein dier, zijn eigen larven inbegrepen.
In de paartijd roepen de mannetjes vanuit het water met een zagend geluid om de wijfjes te lokken. Het wijfje legt haar eieren tussen planten in de poel.

� 2006 - WORLDEXPLORER
Google