W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Amfibie�n en reptielen
 

Geelkeelschildhagedis

De Gerrhosaurus flavigularis leeft in grasland en struikgewas, en wordt 45 cm lang.
Deze soort leeft op de grond en is een graver. Het groenachtig grijze of bruinachtig gekleurde lichaam, met een rode of gele keel en vaak een smalle streep op de flanken is flink gepantserd met dikke hoornschilden over kop en lichaam, die op beenplaten bevestigd zijn. De staart is meestal twee derde van de totale lengte. De poten zijn goed ontwikkeld, met vijf tenen aan elke voet. Deze zijn niet speciaal aangepast aan de gravende levenswijze en de hagedis maakt zijn tunnels waarschijnlijk vlak na regenval als de grond nog zacht is. Overdag jaagt hij op insecten. Hij beweegt zich snel door het gras en schiet bij het eerste teken van onraad in zijn hol, gewoonlijk onder een struik. Ondanks zijn forse afmeting krijgt men hem maar zelden te zien.
Het wijfje legt vier tot vijf eieren per keer in een ondiep gat dat ze zelf graaft.

� 2006 - WORLDEXPLORER
Google