WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Dier - algemeen

Gematigde luchtstreken van het oosten

Men kan het palearctisch gebied (Europa, Noord-Afrika en AziŽ ten noorden van de Himalaya) verdelen in een oostelijk en een westelijk gedeelte. Het oostelijke gedeelte is het kleinst en omvat meer China en Japan. De bosgebieden in de gematigde streken in het oosten verschillen enigszins van die in het westen. Men vindt in het oosten net als in het westen breedbladige loofbomen, die hun bladeren in de winter laten vallen. Maar in de meer zuidelijk gelegen gebieden in het oosten, waar het klimaat milder is door uit zee afkomstige warme lucht, komen breedbladige, altijd groene bomen en bamboebossen voor.
Ook ten aanzien van de dierenbevolking zijn er verschillen tussen oost en west. In het oosten komen bijvoorbeeld geen bunzingen, wilde katten of bonte kraaien voor. Er leven echter wel Chinese waterreeŽn, Japanse slaapmuizen en makaken(een soort apen), die weer niet in het westen voorkomen.
Er zijn evenwel ook dieren die zowel in het oosten als in het westen voorkomen. Een voorbeeld daarvan is het wilde zwijn. Het wilde zwijn is strijdlustig van aard en voor een lid van de familie van de varkens is hij buitengewoon snel ter been. Met zijn scherpe slagtanden kan hij elke tegenstander gemakkelijk het lichaam openrijten, behalve misschien de veel grotere Siberische tijger. In de paartijd vechten de mannetjes ook met elkaar. Het wilde zwijn eet van alles. Maar hij is echter niet in de eerste plaats een vleeseter, zoals de meeste andere omnivoren (alleseters). Het wilde zwijn eet het liefst plantaardig voedsel. Hij is net als de Siberische tijger veel groter dan zijn zuidelijke soortgenoten. Dat vindt zijn oorzaak in het feit, dat grote lichamen hun warmte minder snel verliezen dan kleine lichamen.
Velen denken dat tijgers afkomstig zijn uit tropische bossen, maar in werkelijkheid stammen ze uit SiberiŽ. De in het noorden voorkomende tijgersoort is verreweg de grootste wat de afmetingen betreft. Er zijn exemplaren geweest die bijna vier meter lang waren en meer dan driehonderd kilo wogen.
In de oostelijke gematigde luchtstreken komt ook een inheemse aap voor, de Japanse makaak (zie foto). Hij bewoont de hooggelegen bergwouden van Zuid-Japan en leeft noordelijker dan welke aap ook. Hij is in de eerste plaats een planteneter, maar hij eet ook graag insecten als dat zo uitkomt. Een buurman van deze intelligente maar verlegen aap is de Japanse slaapmuis, de enige slaapmuizensoort die in Japan voorkomt.
Nog een dier dat zich ophoudt in de bossen van de oostelijke gematigde luchtstreken, is de wasbeerhond. Dit dier houdt, in tegenstelling tot de meeste andere leden van de familie van de honden, een winterslaap. Men noemt hem wasbeerhond omdat hij zo op de Amerikaanse wasbeer lijkt. De wasbeerhond en de wasbeer zijn geen familie van elkaar.
In de Sovjet-Unie jaagt men op de wasbeerhond omdat hij zo'n warme, zachte pels heeft. En in het Verre Oosten heeft men het op hem gemunt om zijn vlees. Door zijn gebrek aan snelheid is de wasbeerhond gemakkelijk te vangen. Toch is er geen sprake van dat hij dreigt uit te sterven. Dat komt doordat de wasbeerhond enorm vruchtbaar is en doordat zijn natuurlijke vijanden, de wolf en de vos, geleidelijk in aantal afnemen.
Een ander dier dat niet in aantal is afgenomen maar zich juist heeft verbreid, is het sika-hert. Een ondersoort daarvan leeft in Japan. Het Japanse sika-hert heeft een aantrekkelijke, witgevlekte zomerdracht en wordt in zijn geboorteland beschermd. Men heeft het sika-hert met succes in West-Europa ingevoerd.
Er is ook een Chinees hert, het Pater-Davidshert. Het is genoemd naar de negentiende eeuwse bioloog-missionaris Armand David. David ving het Chinese hert omstreeks 1860 op de jachtgronden van de Chinese keizer en bracht het naar Engeland. Het gedijt in Engeland nog steeds goed, maar in China waren al in 1911 alle herten uitgeroeid of omgekomen door natuurlijke rampen. In 1964 keerde het Chinese hert naar zijn vaderland terug, toen de Londense dierentuin in ruil voor andere diersoorten vier exemplaren van het Pater-Davidshert schonk aan de dierentuin van Peking.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer