W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Gerardus Mercator

Mercator, Gerardus, ook Gerard de Kremer of de Cremer (Rupelmonde 5 maart 1512 - Duisburg 2 dec. 1594), Zuid-Nederlands wiskundige en cartograaf, werd magister artium te Leuven in 1532 en studeerde daar verder filosofie en mathematica onder leiding van Gemma Frisius; hij legde zich vooral toe op de toegepaste mathematica, met het oog op de bouw van wiskundige instrumenten.
Bij de Leuvense goudsmid Gaspard van der Heyden (ca. 1496 - na 1549), leerde hij koper en andere metalen bewerken; hij werkte met hem samen aan de vervaardiging van de tweede aardglobe (1536). De eerste hemelglobe van Gemma Frisius was ook gedeeltelijk zijn werk. Sinds 1537 werkte Mercator als zelfstandig instrumentenbouwer en cartograaf; ook deed hij een schrijfboek het licht zien (1540), bevattende een pleidooi voor het gebruik van de Italiaanse cursieve schrijfletter, getiteld Literarum Latinarum.
Zijn eerste eigen werk als cartograaf was een kaart van het Heilig Land (1537); vervolgens vervaardigde hij een wereldkaart (1538), een kaart van Vlaanderen (1540) en een aardglobe (1541) volgens Ptolemaeus, Marco Polo en Portugese en Spaanse zeevaarders. In de jaren 1547-1550 stond hij John Dee bij, die te Leuven mathematica en astronomie studeerde (uit hun latere briefwisseling blijkt dat Mercator een actieve belangstelling had voor de magie). In opdracht van keizer Karel V vervaardigde hij astronomische instrumenten. In 1551 kwam zijn hemelglobe klaar, bestemd voor studie van de astronomie en voor de sterrenwichelarij.
In het najaar van 1552 verliet Mercator Leuven en vestigde zich te Duisburg aan de Rijn. Zijn Europakaart (1554), een meesterwerk, was de vrucht van zestien jaar arbeid. Een tweede uitgave van de Europakaart werd in 1572 verzorgd door Chr. Plantin. Te Duisburg nam Mercator actief deel aan de stichting en organisatie van het Novum linguarum et philosophiae Gymnasium; hij doceerde er mathematica en kosmografie. De wereldkaart 'ad usum navigantium' verscheen in 1569: een kaart ten gebruike van de zeevaarders, waarvan de projectie Mercators naam draagt (mercatorprojectie, zie kaartprojectie). In hetzelfde jaar kwam de Chronologia klaar als vijfde deel van de door Mercator geplande Kosmografie; een volgend deel van dit groots opgevat werk verscheen in 1578 en bevat de kritische uitgave van 27 kaarten van Ptolemaeus, in diens geest gereconstrueerd. Een serie moderne kaarten in boekvorm kwam gedeeltelijk tot stand: in 1585 verscheen een eerste reeks van 51 kaarten van Frankrijk, Zwitserland, de Nederlanden en Duitsland; een tweede reeks van 23 kaarten van Itali´┐Ż en de Balkanlanden verscheen in 1589. Terwijl hij verder werkte aan de moderne kaarten, werd in 1592 de Harmonie van de vier Evangeli´┐Żn gepubliceerd, een gedeeltelijk nieuwe bewerking van zijn Chronologia. Het is het laatste werk waarvan Mercator de publicatie beleefd heeft. Na Mercators dood verzorgde zijn zoon Rumold met medewerking van enkele kleinzoons de uitgave van het eerste deel van de Kosmografie met de door zijn vader gekozen titel Atlas en titelplaat.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer