WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    


Rubriek : Carine's Kattenpagina

Geschiedenis van de kat - deel 2

De eerste wilde katten

In het quartaire tijdperk verschijnen de eerste huidige wilde katten. De wilde kat Martelli, die naar alle waarschijnlijkheid dateert uit het begin van het Pleistoceen (1,8 miljoen jaar geleden), kan beschouwd worden als één van de rechtstreekse voorvaderen van onze huidige kat. Dit dier zou de voorvader zijn van de wilde kat of Felis silvestris, die aan het einde van de tweede ijstijd zijn intrede deed. Het dier verspreidt zich zeer snel over Europa, Azië, Afrika en evolueert naar drie verschillende hoofdsoorten : de Europese wilde kat of Boskat (Felis silvestris silvestris), de Afrikaanse wilde kat of Handschoenkat (Felis silvestris lybica) en de Aziatische woestijnkat (Felis silvestris ornata). Volgens sommigen zou de duidelijke scheiding tussen de Europese en Afrikaanse wilde katten ongeveer 20.000 jaar geleden plaatsgevonden hebben.

Van de wilde kat naar de huiskat

Onze huiskat (Felis silvestris catus, voorheen Felis catus) stamt duidelijk af van de Afrikaanse wilde kat. Onze huiskat zou in feite afkomstig zijn van verschillende wilde rassen waaronder de Aziatische woestijnkat (Felis silvestris ornata) die in Iran, Pakistan en India leefde en die op een natuurlijke wijze tot de mens aangetrokken was. De vacht was grijs tot geelachtig, met rond, zwarte vlekken, een lange, geringde staart met een zwart uiteinde.
De Afrikaanse wilde kat (Felis silvestra lybica) mengde zich met de Aziatische woestijnkat en werd in het Oude Egypte, rond 2500 jaar voor Christus, als huisdier gehouden. Deze kat leek op de tijgerkat : kortharig, een roodgrijze tot grijsbruine kleur, dwarse strepen op de zijkanten, zwarte, transversale strepen op de ledematen, geringde staart met een zwart uiteinde. Dit dier kon gemakkelijk getemd worden. Er is geen twijfel mogelijk dat de voorvaderen van onze kat temidden van deze rassoorten gezocht moet worden. De Felis silvestris silvestris daarentegen, is een dier dat volstrekt wild is en zelfs ontembaar.

Het begin van de domesticatie

De domesticatie van de kat blijft erg geheimzinnig en kan niet met zekerheid bevestigd worden. De traditionele versie legt de domesticatie van de katten uit ten tijde van de Egyptenaren, waar men inderdaad de eerste sporen van gedomesticeerde katten aantreft, omstreeks 4500 jaar voor Christus. Eén van de onderrassen van de wilde kat of Felis silvestris lybica zou aan de oorsprong liggen van de Egyptische kat. Aanvankelijk leefde het dier naast de mens en deelde slechts voedsel. Later ontstond er een nauwere band tussen de mens en de kat. In eerste instantie was de kat een 'vertrouwd' dier, om later een 'gezelschapsdier' te worden. De Egyptenaren lieten zelfs wide katten toe en temden ze ook. Dit gebeurde in het Nieuwe Rijk (omstreeks 1580-1070 voor Christus) tot in de ptolemeïsche periode (300-30 jaar voor Christus). Deze wilde katten werden, net als de huiskatten, lange tijd gemummificeerd. Volgens sommige historici bestaan er echter verschillende, afzonderlijke bronnen van domesticatie. Bijvoorbeeld in Pakistan waar de Aziatische woestijnkat nog steeds als een wild dier leeft. Deze kat, met een kleine schedelinhoud, is waarschijnlijk in Egypte terecht gekomen en in Libië, waar de Libische kat leefde en die waarschijnlijk ook in het meridionaal Verre Oosten leefde. Hiermee zou de gescheiden afkomst van de Europese kat te verklaren zijn. De oorsprong van de verering van de katten bij de Egyptenaren (zie foto van een fresco van het graf van Nakht) kan eveneens uitgelegd worden door het houden van huiskatten van Indische afkomst, maar de Aziatische afkomst van de huiskat is toch omstreden.

Bekijk het schema van de oorsprong van de katachtigen >>>

© 2005 - WORLDEXPLORER
Google