W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Op het land levende zoogdieren
 

Gewone dwergvleermuis
Groep : op het land levende zoogdieren

Een gewone dwergvleermuis hoog in de lucht kan in eerste instantie worden gezien voor een kleine vogel die naar huis gaat om te slapen. Toch is de kleinste vleermuis van Europa gemakkelijk te herkennen aan zijn onregelmatige bewegingen en lukrake, schokkerige vluchten. Vaak gaat hij in de buurt van menselijke bewoning op zoek naar voedsel, waarbij hij met de hulp van zijn verbluffende zintuiglijke vermogens in de lucht insecten vangt.
Tijdens de zomer rust de dwergvleermuis het liefste uit in een besloten ruimte, zoals onder het dak tussen de pannen, in kieren en zelfs in de spouwmuren van nieuwbouwwoningen. Kolonies die al langer bestaan, leven soms echter ook in meer open ruimtes zoals een zolder of kerk. Ook rusten ze uit in boomholten, maar in tegenstelling tot andere vleermuizen leven ze zelden in grotten. Aan het begin van de winter migreren veel dwergvleermuizen tot 25 km om een afgelegen plek te vinden om te overwinteren. Om de kou te overleven zetten ze hun stofwisseling op een laag pitje en verlagen hun lichaamstemperatuur tot rond de zes graden Celsius. Dit brengt ze in een soort coma waarin ze heel weinig energie gebruiken. Doet zich tijdens hun winterslaap een mooie, zonnige dag voor, dan worden ze vaak wakker en gaat eten en drinken, waarna ze weer in hun rusttoestand terugkeren.
In de paartijd paart de mannetjesdwergvleermuis met verscheidene vrouwtjes. Bij het verdedigen van zijn slaapplaats op een paar- of bolderplaats vertoont hij baltsgedrag aan vrouwtjes en jaagt hij rivalen weg. Om een partner aan te trekken scheidt hij een sterke muskusachtige geur af en heeft hij een speciale roep. Vlak voor de paring voeren hij en zijn partner samen vaak een baltsvlucht uit. Het vrouwtje paart met een aantal mannetjes en kan de bevruchting van haar eitjes zo nodig uitstellen door het sperma van het mannetje in haar lichaam op te slaan tijdens de winterslaap. De pasgeboren vleermuizen blijven zes tot zeven weken bij de rustplaats en drinken alleen hun moeders melk.
Net als andere vleermuizen maakt ook deze vleermuis gebruik van echolocatie, een systeem waarbij hij een reeds van geluidssignalen met een hoge frequentie uitzendt, om z'n prooi van ��n mm doorsnee op te sporen. Als deze geluiden een voorwerp of prooi raken, kaatsen ze terug. Hij volgt bijna elke avond dezelfde route en doorkruist gebieden met veel insecten.
De dwergvleermuis komt nog steeds veel voor, al neemt zijn aantal in sommige gebieden met zeventig procent af. Belangrijke oorzaken zijn de watervervuiling, afwatering en nieuwe landbouwmethoden, die allemaal effect hebben op de insecten waarmee de vleermuis zich voedt, zodat zijn leefgebied afneemt. Ondertussen is de vleermuis in veel landen beschermd.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer