W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek :
Nieuwsoverzicht

Gezondheid actua

E�n Belg op vier heeft psychologisch probleem(pje)

Een Belg op vier (24 procent) die 15 jaar of ouder is, heeft te kampen met een psychologisch ongemak. Iets meer dan de helft onder hen (13%) zou aan een tamelijk ernstige mentale ziekte kunnen lijden. Dat blijkt uit de Gezondheidsenqu�te 2004, waarvan de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie de resultaten donderdag bekendmaakte.

Slaapproblemen
Op het ogenblik van het onderzoek had 8% van de bevolking te maken heeft met depressieve gevoelens, 8% klaagt over somatische klachten, 6% heeft angstgevoelens en 20% heeft slaapproblemen. Bovendien had 6% tijdens het jaar dat vooraf ging aan het onderzoek te maken met een serieuze depressie. Van die groep nam 60% contact op met de huisarts om een oplossing te zoeken voor het probleem, 36% ging te rade bij een specialist, 19% volgde psychotherapie en 84% heeft geneesmiddelen genomen om beter te worden; 15% nam psychotrope geneesmiddelen in de twee weken die aan het onderzoek voorafgingen, 9% nam slaapmiddelen, 7% kalmeerpillen en 6% antidepressiva.

Zelfmoord
12% van de bevolking heeft al ernstig aan zelfmoord gedacht en 4% heeft al geprobeerd om zelfmoord te plegen. Vrouwen geven vaker dan mannen dit soort mentale problemen aan en nemen ook meer psychotrope geneesmiddelen. In tegenstelling tot mannen geven vrouwen vaker toe aan zelfdoding te denken of al pogingen daartoe ondernomen te hebben. Vrouwen krijgen vroeger dan mannen te maken met psychologische problemen, aldus de onderzoekers.

Minder bedeeld
De specifieke problemen inzake geestelijke gezondheid komen volgens de onderzoekers vaker voor bij mensen die "op sociaal en opvoedingsvlak minder bedeeld zijn". De indicator van algemeen psychologisch ongemak is echter aanwezig in alle lagen van de bevolking, zonder onderscheid qua opleidingsniveau. De verstedelijkingsgraad van de woonplaats staat niet in verband met het optreden van problemen met de geestelijke gezondheid.

 

� 2006 - WORLDEXPLORER
Google