WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens - algemeen

Godsdienst en wetenschap

Ook bij de Grieken was de hele wereld vol machten en geheimzinnig krachten. Naast goden en nimfen met een menselijke gestalte kende men sirenen, saters en centauren. De sirenen hadden een paardestaart en puntoren, de saters hadden bokkepoten en droegen horens op het hoofd. Beide waren dus half dier, half mensen en beide behoorden tot het gevolg van Dionysus. Ze waren plaagziek en dol op vrouwen, wijn en gezang. De centauren waren half mens, half paard.
De godheden hadden alle een menselijke gestalte, al konden ze heel gemakkelijk van gedaante verwisselen. Vooral Zeus, de oppergod en vader van goden en mensen, was daar een meester in. Als hij verliefd was, veranderde hij zichzelf in een zwaan, in een stier of in een wolk, als hij maar bij de vrouw kon komen die hij wilde bezitten. De goden en godinnen bezaten niet alleen een menselijke gestalte, maar ze waren ook aan menselijke hartstochten onderworpen.
De belangrijkste verschillen met de mensen waren, dat de goden er veel mooier en stralender uitzagen, dat ze onsterfelijk waren en tovermacht bezaten. Hun onsterfelijkheid behielden ze door zich te voeden met ambrozijn en zich te laven met nectar. De belangrijkste godheden waren, behalve de reeds genoemde Zeus, zijn echtgenote Hera, zijn broer Poseidon die de god van de zee was, en zijn andere broer Hades of Pluto, de god van de onderwereld. Verder waren er : Apollo, de god van de beeldende kunst en van de dichtkunst, Pallas Athene, de godin van de wijsheid, Artemis, de godin van de jacht, Hefaestos, de god van de smeedkunst, Hermes, die niet alleen bode der goden maar ook de god van de handel en de dieven was, Ares, de god van de oorlog, Demeter, de godin van de landbouw, en Aphrodite, de godin van de schoonheid en de liefde. Behalve deze goden kenden de Grieken nog halfgoden, zoals Heracles. Halfgoden waren voortgekomen uit de verbintenis van een mens en een godheid.
Het feit dat de goden allerlei zeer menselijke eigenschappen hadden, maakte dat er door de Grieken ook wel eens kritiek op de goden werd geuit. Deze niet zo eerbiedige houding werd vooral door de wijsgeren aan de dag gelegd.
De wijsbegeerte of filosofie, die wel de moeder van alle wetenschappen wordt genoemd, was ontstaan in de Griekse steden op de westkust van Klein-AziŽ en in ItaliŽ. Daar hield men zich bezig met de vraag naar de oorsprong van al het bestaande. De ene wijsgeer kwam daarbij tot de conclusie dat de oerstof 'het oneindige', en de andere dat deze 'het vochtige' moest zijn. Latere denkers werkten deze nog wat eenvoudige grondslagen verder uit. Parmenides (ongeveer 500 voor Christus) verkondigde dat het 'ware zijnde' ondeelbaar en onveranderlijk was, de enige grondslag voor alles wat slechts schijnbaar in werkelijkheid bestaat. Heraclitus echter leerde dat er niets blijvends is : alles verandert steeds. Alleen de verandering is er, alleen de verandering blijft. Deze wijsgeer leefde omstreeks 500 voor Christus te Efeze.
Pericles was een geestdriftig aanhanger van de nieuwe wijsgerige stelsels, en dat trok tal van geleerde onderzoekers naar Athene. Anaxagoras en Protagoras, om er enkele te noemen, verkondigden er hun leer en voerden er hun twistgesprekken.
Tot de grootste wijsgeren die Griekenland heeft voortgebracht, behoren Socrates, zijn leerling Plato en diens leerling Aristoteles. Socrates, geboren in 469 voor Christus, was aanvankelijk beeldhouwer. Hij gaf dit beroep echter op om zich aan de wetenschap te kunnen wijden. Zijn enige doel werd de waarheid te verkondigen en daartoe werd hij leraar.
Socrates wilde zijn leerlingen zelf laten nadenken om tot deugd te komen. Dat deed hij door of geestige, soms bijtende wijze zijn vragen te stellen. Hij kwam in conflict met de overheid en werd in 399 voor Christus veroordeeld tot het drinken van de gifbeker. Als een waarachtig filosoof weigerde hij te vluchten en dronk hij blijmoedig de beker leeg. Hij heeft ons 35 werken nagelaten, waaronder Politeia, de beschrijving van een ideale staat.
(foto : marmeren portretbuste van de Atheense wijsgeer Plato)
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer