W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Amfibie�n en reptielen
 

Gordelhagedis

De Zonosaurus sp. leeft in het bos en wordt veertig tot zestig cm lang.
Er zijn drie soorten van dit geslacht, alle grote, sterke hagedissen die op de grond leven. Ze bezitten goed ontwikkelde ledematen en duidelijke plooien langs hun zijden voor de uitzetting van het lichaam. Er is weinig bekend over hun levensgewoonten.

� 2006 - WORLDEXPLORER
Google