WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens - algemeen

De Gouden Eeuw

De eeuw van Lodewijk XIV wordt door de Fransen beschouwd als een gouden eeuw van kunsten en wetenschappen. Voor de Republiek der Nederlanden was de zeventiende eeuw trouwens evenzeer een gouden eeuw. In Frankrijk was de koning degene die in menig opzicht kunsten en wetenschappen bevorderde. In de Republiek bevorderden vooral de rijke kooplieden de culturele bloei. Lodewijk de Veertiende stichtte academies voor de bouwkunst, de schilderkunst, de muziek en de wetenschap. Kunstenaars en geleerden, ook buitenlandse, werden met jaargelden gesteund. Maar alles gebeurde natuurlijk wel ter meerdere eer en glorie van de Zonnekoning zelf.
De bouwkunst uit deze tijd vond in het bijzonder haar uitdrukking in het paleis van Versailles. De opzet en de omvang ervan maken nog altijd een grote indruk. Een nieuwe bouwstijl werd er evenwel niet voor gebruikt. De talloze beeldhouwwerken die het geheel moesten opsieren, verschaften werk aan vele kunstenaars. De schilderkunst stond, evenals de beeldhouwkunst en de bouwkunst, nog sterk onder de invloed van de Italiaanse renaissance.
In de letterkunde maakten vooral Corneille (1606-1684), Racine (1639-1699) en Molère (1622-1673) naam. Treurspeldichters als Corneille pasten in hun stukken de leer van Aristoteles toe. Deze schreef voor dat er eenheid moet zijn van tijd, plaats en handeling. Dit hield in dat de handeling op dezelfde plaats binnen het tijdsverloop van één dag moest plaatsvinden. Van vrijheid van drukpers was onder de regering van Lodewijk de Veertiende trouwens geen sprake. Alleen datgene werd bij voorkeur toegestaan, wat vleiend voor de Zonnekoning was.
In de Republiek der Nederlanden ontwikkelde de schilderkunst zich op een geheel eigen en bijzondere wijze. De kunstenaars legden zich meestal toe op de één of andere soort schilderijen. Frans Hals en Van de Velde leverden zeestukken. Ruijsdael blonk uit in landschappen en Wouwerman werd bekend door zijn stukken van paarden en veldslagen. Rembrandt (1606-1669) was van allen wel de grootste.
In de letterkunde werd in de Republiek der Nederlanden een hoogte bereikt als daarna eigenlijk niet meer is voorgekomen. Schrijvers als Coornhert en Spiegel en dichters als Brederode en Coster mogen niet onvermeld blijven. De grote vier zijn echter ongetwijfeld Hooft, Vondel, Cats en Huygens. Hooft was niet alleen een voortreffelijk dichter, want om zijn Nederlandsche Historiën wordt hij wel als de eerste Nederlandse geschiedschrijver beschouwd. Tot de grote Engelse dichters uit die tijd behoorde John Milton (1608-1674). Hij verdedigde in geschrifte de Engelse vrijheid in de moeilijke jaren van de Burgeroorlog. Ook de onthoofding van Karel I werd door hem goedgekeurd. Persoonlijk werd hij zwaar getroffen doordat hij blind werd. Hij bleef echter werken en liet zich voorlezen of dicteerde zijn werk. Zijn hoofdwerk is een groots, godsdienstig gedicht, Paradise Lost (Het Verloren Paradijs). De dichter Samuel Butler (1612-1673) hekelde de overdreven vroomheid van de strenge protestanten.
In Spanje werd Velazquez (1599-1660) als kunstschilder zeer vermaard. Het staat wel vast dat hij zijn vaardigheden grotendeels zelf heeft ontwikkeld. In 1622 kwam hij naar Madrid en reeds het volgende jaar werd hij hofschilder. Het schilderen van portretten was één van zijn sterke kanten. Zijn fraaiste historiestuk is het in 1646 voltooide werk De Overgave van Breda. De komst van de grote Zuidnederlandse schilder Pieter Paul Rubens (1577-1640) heeft zijdelings invloed op Velazquez gehad.
Rubens was een zeer veelzijdig, begaafd en uitermate productief kunstenaar en bovendien een diplomaat. Hij heeft de Vlaamse kunst uit een soort van verstarring gehaald, waarin ze sinds de renaissance was blijven steken. Zijn werk is druk, levendig en soms overdadig, in een stijl die de barok wordt genoemd.
(foto : fragment van het schilderij De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn)
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer